För dig som är utbildad utanför EU och EES

Du som är utbildad utanför EU och EES och vill jobba i hälso- och sjukvården i Sverige behöver legitimation för vissa yrken. Här ser du vilka yrken det gäller och hur du gör när du ansöker om legitimation hos oss.

Väntetiden för att få din utbildning granskad är cirka två månader om ansökan är komplett. Väntetiden för att ansöka om legitimation när du har gått igenom och klarat alla steg är cirka två veckor om ansökan är komplett.