Läkare

Utbildad i Storbritannien?
Den 1 februari till den 31 december 2020 kommer att vara en övergångsperiod. Din ansökan behandlas då fortfarande enligt reglerna för EU/EES-området och de beslut som fattas då gäller även efter att övergångsperioden är slut.

Du behöver legitimation för att jobba i Sverige

Vill du jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för läkare.

För att få legitimation måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända. Det innebär att vi bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för läkare.

Du behöver dessutom ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska om du vill jobba i Sverige.

Du ansöker om legitimation hos oss. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Jobba som specialistläkare

Vill du jobba som specialistläkare i Sverige måste du ha legitimation som läkare och bevis om specialistkompetens. Du kan ansöka om båda samtidigt.

Jobba tillfälligt i Sverige

Vill du jobba en kortare tid i Sverige kan du ansöka om legitimation med eller utan tidsbegränsning. För att få en tidsbegränsad legitimation måste du kunna visa att du kommer jobba tillfälligt, att du uppfyller alla krav för att få jobba i ditt yrke och att du jobbar i ditt yrke just nu.

Kontakta oss om du vill ansöka om en tidsbegränsad legitimation eller om du är osäker på vilken legitimation du bör ansöka om. 

Om du inte vet hur länge du vill jobba här rekommenderar vi att du ansöker om legitimation utan tidsbegränsning. Det gör du genom att följa stegen ovan.