Sjuksköterska

Ansök först om din yrkesexamen

Börja med att ansöka om sjuksköterskeexamen vid din högskola eller ditt universitet.

Ansök sedan om legitimation

När du har fått din sjuksköterskeexamen kan du ansöka om legitimation.

Jobba som vikarie utan legitimation

Om du ska jobba som sjuksköterska inom landsting och kommun måste du ha sjuksköterskelegitimation. 

Tidigare kunde den som studerade till sjuksköterska jobba som sjuksköterskevikarie inom landsting och kommun. Från den 1 januari 2016 krävs ett särskilt tillstånd för att göra det. Det beviljar vi bara i undantagsfall och det är din arbetsgivare som ansöker.

Du kan jobba i oreglerade hälso- och sjukvårdsyrken utan att ha legitimation.