Receptarie

Ansök först om din yrkesexamen

Börja med att ansöka om receptarieexamen vid din högskola eller ditt universitet.

Ansök sedan om legitimation

När du har fått din receptarieexamen kan du ansöka om legitimation.