Gör praktisk tjänstgöring

Praktisk tjänstgöring innan du ansöker om legitimation

När du har fått din psykologexamen och innan du kan ansöka om legitimation som psykolog måste du göra praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP. Under din PTP är du anställd som PTP-psykolog hos en privat eller offentlig arbetsgivare. 

Du kan göra din PTP både i offentlig och privat verksamhet. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss.

Minst ett år på heltid

Under din PTP ska du jobba minst ett år. Om du vill kan du göra din PTP på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara ett år på heltid (till exempel två år på halvtid). Om du gör din PTP på flera arbetsplatser behöver du jobba minst fyra månader på samma ställe för att kunna tillgodoräkna dig tiden.

Både individinriktat och övrigt psykologarbete

Du ska jobba med både individinriktat och övrigt psykologarbete.

Minst hälften av din tjänstgöring ska omfatta individinriktat psykologarbete: psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Minst en fjärdedel ska omfatta övrigt psykologarbete, till exempel arbete med organisationsförändring, råd­givning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning.

Handledning minst en timme per vecka

Du ska få handledning minst en timme per vecka. Din handledare ska ha varit legitimerad psykolog i minst tre år.

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan göra delar av din praktiska tjänstgöring i ett annat EU- eller EES-land. Du får tillgodoräkna dig högst åtta månaders tjänstgöring på heltid. Det finns mer information i föreskriften om praktisk tjänstgöring för psykologer (2008:34).

Din handledare fyller i ditt intyg

När du har gjort din PTP ska din handledare fylla i ditt intyg. 

I PTP-intyget ska det stå 

  • konkreta exempel på hur du har jobbat med utredning, bedömning, behandling och rådgivning, där det framgår vilken roll du har haft och vilka behandlingsmetoder du har använt
  • konkreta exempel på övrigt psykologarbete
  • hur ofta du har fått handledning 
  • hur din handledare har deltagit och haft insyn i ditt dagliga arbete för att kunna bedöma din lämplighet som psykolog.

Det går bra att beskriva innehållet i din PTP på baksidan av intyget eller i ett separat dokument om det behövs.

Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog