Ansök om legitimation

När kan du skicka in din ansökan?

Du kan skicka in din ansökan när du har fått din läkarexamen och gjort din AT. 

Du kan ansöka på olika sätt


Du kan också ansöka genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett och dina dokument på papper.

Blankett för ansökan om legitimation

Så här ansöker du hos oss

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i ansökan i e-tjänsten eller på blanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in din ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 300 kronor. Betala inte avgiften i förväg om du vill ansöka via vår e-tjänst. Då betalar du samtidigt som du är inloggad och gör din ansökan.

Du som ansöker på papper ska betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i, och att du betalar exakt rätt belopp om du betalar avgiften från ett annat land än Sverige.

Skicka in ansökan

När du skickar in din ansökan, skicka med

  • en kopia av första sidan av din läkarexamen
  • din ifyllda AT-bok.

Om du ansöker på papper ska du också skicka med en kopia på giltig id-handling.

Du behöver inte vidimera ditt examensbevis eller din id-handling.

Du får automatiskt förskrivningsrätt

När vi har fattat beslut om din legitimation får du automatiskt förskrivningsrätt. Du behöver alltså inte ansöka om det. 

Hur lång är väntetiden?

Just nu har vi en hög arbetsbelastning. Väntetiden för ansökan om legitimation är just nu cirka 3 veckor om din ansökan är komplett. Alla ansökningar hanteras i turordning efter när de kommit in till oss. Vi arbetar för att förkorta handläggningstiderna.