Läkare

Ansök först om din yrkesexamen

Börja med att ansöka om läkarexamen vid din högskola eller ditt universitet. Först när du har fått din examen kan du påbörja din allmäntjänstgöring, AT. 

Gör allmäntjänstgöring, AT

För att få legitimation måste du också göra allmäntjänstgöring för läkare.

Ansök sedan om legitimation

När du har fått din läkarexamen och gjort din AT kan du ansöka om legitimation.

Du måste ha ett särskilt förordnande

Innan du har fått din läkarlegitimation kan du jobba som läkare om du har ett särskilt förordnande. Särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket under en begränsad tid hos en specifik arbetsgivare. Din arbetsgivare kan ansöka om det hos oss.