Hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 blir hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln blir skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. På den här sidan kommer vi att publicera information om vad som behövs för att ansöka om legitimation.

När kan du skicka in din ansökan?

Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. Du kan skicka in din ansökan om du har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år motsvarande heltid eller i minst två år om du har en vidareutbildning.

Du kan ansöka på olika sätt

E-tjänsten kommer vara tillgänglig för hälso- och sjukvårdskuratorer från och med den 20 juni 2019.

Du kan också ansöka genom att skicka i en ifylld ansökningsblankett och dina dokument på papper.

Blankett för ansökan om legitimation

Om du ansöker på papper ska du också skicka med en kopia på giltig id-handling.

Du behöver inte vidimera ditt examensbevis eller din id-handling.

Så här ansöker du hos oss

Du ansöker genom att fylla i ansökan i e-tjänsten eller på blanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Examensbevis

När du skickar in din ansökan, skicka med en kopia av din socionomexamen eller annan relevant examen som motsvarar socionomexamen. För att någon annan examen än socionomexamen ska anses relevant ska den examen innefatta eller kompletterats med högskolekurser inom socialt arbete, socialrätt och psykologi. Exempel på examen som kan motsvara socionomexamen är social omsorgsexamen, examen i psykologi och beteendevetenskaplig examen.

Om du söker med två års verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården och vidareutbildning behöver du skicka med examensbeviset för vidareutbildningen. Grundregeln är att vidareutbildningen ska vara på avancerad nivå och omfatta minst 60 högskolepoäng. Exempel på vidareutbildningar är magisterexamen inom psykologi eller socialt arbete. Även grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) kan motsvara kraven på vidareutbildning.

Arbetsgivarintyg

Med din ansökan ska du också skicka in arbetsgivarintyg. Av intyget ska det framgå

Tjänstgöringsställe

Tjänstgöringen ska vara inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Tjänstgöringstid

Av intyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har varit verksam. Det finns inga krav i övergångsbestämmelserna på när tjänstgöringen ska vara genomförd. Det går att ansöka om legitimation om du inte är verksam som kurator inom hälso- och sjukvården för närvarande. Kortare frånvaro som till exempel sjukdom eller vård av barn behöver inte redovisas. Semester räknas som arbetstid och behöver inte redovisas. Längre sjukskrivningsperioder eller tjänstledighet som till exempel föräldraledighet räknas inte som arbetstid. Arbetstiden ska sammantaget uppgå till minst fem eller två år motsvarande heltid. Det innebär att du som har arbetat deltid behöver redovisa en längre period än fem eller två år.

Tjänstgöringsgrad

Av intyget ska det framgå om du har jobbat heltid eller deltid. Om du har jobbat deltid behöver det framgå mellan vilka datum du har jobbat deltid och hur många procent du har arbetat. Tjänstgöring under halvtid (50 procent) räknas inte.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Av intyget ska framgå att du har jobbat med kurativa arbetsuppgifter. Du behöver visa att du självständigt har utrett och bedömt individers sociala situation i vård- och omvårdnadssituationer.

Avgiften för att ansöka om legitimation är 700 kronor. Betala inte avgiften i förväg om du vill ansöka via vår e-tjänst. Då betalar du samtidigt som du är inloggad och gör din ansökan.

Du som ansöker på papper, ska betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i, och att du betalar exakt rätt belopp om du betalar avgiften från ett annat land än Sverige.