Hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. Här hittar du information om vad som behövs för att ansöka om legitimation.

När kan du skicka in din ansökan?

Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. Du kan skicka in din ansökan om du har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år motsvarande heltid eller i minst två år om du har en vidareutbildning.