Hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. Här hittar du information om vad som behövs för att ansöka om legitimation.

Vem kan ansöka?

Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser.

Du kan ansöka om legitimation om du har Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, tillsammans med

  1. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år
    eller
  2. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år samt relevant vidareutbildning.