Praktisk tjänstgöring för dig som har polsk tandläkarexamen

Du som har tagit polsk tandläkarexamen utan att ha gjort praktisk tjänstgöring och kunskapsprov i landet, har inte uppnått full behörighet i Polen enligt yrkeskvalifikations-direktivet. För att uppnå en kompetens som motsvarar svensk legitimationsnivå behöver du därför genomföra en handledd praktisk tjänstgöring i Sverige.

Möjligheten att genomföra praktisk tjänstgöring i Sverige gäller dig som har påbörjat din tandläkarutbildning i Polen före den 1 januari 2019 och kommer att slutföra den senast 30 juni 2024.

Praktisk tjänstgöring i Sverige – så går det till

Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska tandvården fungerar.

Tillgodoräkna dig tidigare gjord tjänstgöring

Om du tidigare har tjänstgjort under handledning i Sverige eller i ett annat EU/EES-land kan du tillgodoräkna dig den tiden. En förutsättning är dock att den har genomförts under liknande förhållanden som framgår av Intyg om praktisk tjänstgöring för personer med polsk tandläkarexamen. Du kan inte själv bedöma om du på det här sättet har uppnått en kompetens som motsvarar svensk legitimationsnivå, utan den bedömningen gör verksamhetschefen på den klinik där du utförde tjänstgöringen. Genom att fylla i intyget om praktisk tjänstgöring kan verksamhetschefen visa att du har uppfyllt de mål som krävs.

Du gör din praktiska tjänstgöring under minst sex månader

Du gör din praktiska tjänstgöring under minst sex månader och du måste själv hitta en tjänstgöringsplats. Du ska själv ansöka hos Socialstyrelsen om att få genomföra praktisk tjänstgöring.

När du skickar in din ansökan ska du skicka med

  • ifylld ansökningsblankett
  • ett personbevis eller en kopia av första sidan i giltigt pass
  • kopia av examensbevis över tandläkarexamen.

Om förutsättningarna är uppfyllda kommer Socialstyrelsen att fatta beslut om att du får göra praktisk tjänstgöring.

Blankett för ansökan om praktisk tjänstgöring

Du behöver ett särskilt förordnande

När du har fått beslut om att få göra praktisk tjänstgöring ska verksamheten där du ska göra praktik ansöka om ett särskilt förordnande för att du ska få tjänstgöra som tandläkare utan legitimation. Det är verksamheten där du ska tjänstgöra som minst en månad i förväg ansöker om särskilt förordnande hos oss. Det gör du alltså inte själv. Du får inte börja tjänstgöra innan verksamheten har fått ansökan beviljad.

För att ge tjänstgöraren de förutsättningar som krävs för att målsättningen med tjänstgöringen ska uppfyllas, ska verksamheten bland annat ta fram en plan för tjänstgöringens genomförande till exempel gällande handledning och assistans, uppgifter om klinikens infrastruktur, tillgång till patienter samt information om vilka lednings- och styrdokument som kliniken använder sig av.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Du gör hela din tjänstgöring på samma ställe

Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det är arbetsplatsen som avgör om den är lämplig för praktisk tjänstgöring. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att den ska kunna ta emot dig.

Arbetsplatsen skriver ett intyg om din praktiska tjänstgöring

Din handledare fyller tillsammans med verksamhetschefen i ett intyg när du har genomfört din tjänstgöring, som även du skriver under. Intyget är ett underlag för Socialstyrelsens beslut om legitimation. Originalet av intyget skickar du sen in till Socialstyrelsen tillsammans med din ansökan om legitimation.

Intyg om praktisk tjänstgöring

Ansök om legitimation efter fullgjord praktik

När du har gjort din praktiska tjänstgöring kan du ansöka om legitimation.

  • Fyll i ansökningsblanketten.
  • Bifoga en kopia av originalintyget från din praktiska tjänstgöring.
  • Bifoga en kopia av ditt examensbevis.
  • Betala ansökningsavgiften på 870 kronor.

Till sidan för ansökan

Publicerat: