Tandhygienist utbildad utanför EU och EES med minst tre yrkesår inom EU eller EES

För att kunna få en svensk legitimation behöver du visa att du har rätt yrkeskvalifikationer för ditt yrke samt nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

1. Ansök om legitimation

Så här gör du

Du kan ansöka via vårt webbformulär eller via blankett som du skickar med post till oss. Välj ett av sätten och följ instruktionerna under respektive flik.

Ansökan ska innehålla

 • ett kontoutdrag eller bild som visar att du har betalat avgiften
 • en kopia på giltig id-handling, till exempel en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia på ett nationellt id-kort
 • en kopia och översättning av dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning
 • en kopia av ditt intyg eller betyg om språkkunskaper.

Skicka också med kopior och översättningar av

 • ditt examensbevis
 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status (Om det inte finns något register som du kan få ett sådant intyg ifrån, skicka då ett intyg med uppgift från landets straffregister.)
 • ett intyg som bekräftar att du har jobbat i minst tre år i ett EU- eller EES-land och uppfyller de krav som finns i artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG (pdf)
 • ett dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du skicka in ett tjänstgöringsintyg som visar att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder. Det kan du göra till exempel genom att skicka in ett eller flera tjänstgöringsintyg med din ansökan. Skicka in intygen som kopior, både översatta och på originalspråk.

Så begär du ut intyg från en myndighet

Kontakta den behöriga myndigheten i det EU- eller EES-land där du har utbildat dig eller senast jobbat i ditt yrke för att begära ut intygen som visar att du

 • uppfyller kraven i EU-direktivet
 • inte har förbjudits att utöva ditt yrke.

Vet du inte vilken myndighet du kan kontakta, sök i Regulated professions database hos Europeiska kommissionen.

Vilka regler gäller för översättning av dokument?

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Socialstyrelsen godtar också översättningar från Arbetsförmedlingen.

Betala ansökningsavgiften innan du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 870 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Vad gäller om jag saknar svenskt personnummer?

Om du inte har något svenskt personnummer, så skriver du in ditt samordningsnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Om du inte har personnummer eller samordningsnummer, så skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn, utan bindestreck eller mellanslag. 

Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå dina personuppgifter som ska fyllas i (personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum samt namn).

Det är viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Läs mer om Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Betalning i utländsk valuta eller från utländskt konto

Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Fyll i din mejladress

Vi mejlar legitimationsbeviset till dig. Du behöver fylla i din mejladress i ansökningsformuläret för att du ska kunna få beslutet via mejl. Om du inte har fyllt i din mejladress skickar vi beslutet via vanlig post.

 


Ansök via webbformulär

2. Du behöver kunna svenska, danska eller norska

För att kunna få en svensk legitimation behöver du också visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Skicka ditt betyg eller intyg om dina språkkunskaper tillsammans med ansökan.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

Så visar du dina kunskaper i svenska

Du visar dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Så visar du dina kunskaper i danska eller norska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i danska eller norska.
Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts. Ett annat alternativ är att du skickar in ett intyg som visar att du har gått en högskole- eller universitetsutbildning på danska eller norska.

Blankett för bedömning av språkkunskaper (pdf)

3. Vanliga frågor

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse, om du har fyllt i din e-postadress.

Vi granskar ansökningarna i turordning och det kan ta olika lång tid för olika ansökningar. Om din ansökan inte är komplett kommer vi i första hand att begära att du kompletterar din ansökan. Vi kan i vissa fall kontakta den behöriga myndigheten i ditt utbildningsland för att få in kompletterande uppgifter.

Om du är aktuell för att få legitimation gör vi också som ett sista steg alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Vi gör detta eftersom du inte kan få legitimation om du har gjort dig skyldig till något allvarligt brott. I sådana fall kontaktar vi dig.

Hur lång tid tar det att få mitt beslut?

Vår målsättning är att påbörja hanteringen av ett ärende inom fyra veckor från det att ansökan kommer in till oss. För att du ska få ditt beslut så fort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla dokument från början när du ansöker.

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska ett beslut som avser ansökan om legitimation under alla omständigheter fattas inom tre till fyra månader från att ansökan är komplett.

Vad menas med komplett ansökan?

Komplett ansökan innebär att vi har fått in samtliga handlingar som är nödvändiga, inklusive även kompletterande information om vi har begärt det.

Vi kan även ta in utlåtanden från sakkunniga eller universitets- och högskolerådet, UHR, för att vi ska kunna fatta ett beslut i ärendet.

Hur får jag mitt beslut?

När vi har fattat beslut får du information om det via e-post. Tänk på att ett beslut inte alltid betyder att du får legitimation. Eftersom du inte får jobba i ditt yrke innan du har fått legitimation är det därför bra att vänta på beslutet innan du tackar ja till en tjänst.

Om du får legitimation läggs det in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP.

Hur ansöker jag om en tidsbegränsad legitimation?

Om du vill jobba en kortare tid i Sverige kan du ansöka om legitimation med tidsbegränsning. Du behöver ange under vilken tidsperiod du vill arbeta (från och med datum – till och med datum) när du ansöker. För att få en tidsbegränsad legitimation måste du också kunna visa att du kommer jobba tillfälligt, att du uppfyller alla krav för att få jobba i ditt yrke och att du jobbar i ditt yrke just nu.

Kontakta oss om du vill ansöka om en tidsbegränsad legitimation eller om du är osäker på vilken legitimation du bör ansöka om.

Vilka länder ingår i EU och EES?

EU

De länder som ingår i EU är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Storbritannien tillhör inte längre EU/EES men till och med den 31 december 2020 ansöker du fortfarande enligt reglerna för EU/EES-området och de beslut som fattas då gäller även efter den 31 december 2020.

EES

De länder som ingår i EES är EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein.

Schweiz

Schweiz ingår inte i EU eller EES. Är du utbildad eller har jobbat där söker du ändå på samma sätt som de som har utbildat sig eller jobbat i ett EU- eller EES-land.

Behöver jag som nordisk medborgare visa att jag har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska?

Ja. Du måste ha nödvändiga språkkunskaper även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer).

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: