Steg 2 Gör kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till steg 3. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Du får komma till Socialstyrelsen och göra provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Det teoretiska delprovet består av olika delmoment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Det praktiska delprovet består av ett antal patientfall som speglar tandhygienistens kliniska vardag. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska.

Du har fem gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.

Regler vid kunskaps- och lämplighetsprov.

Anmäl dig till kunskapsprovet

Du anmäler dig till provet genom att mejla utbildadutanforEU@socialstyrelsen.se. Du måste anmäla dig senast två veckor innan provet. I mejlet ska du skriva

 • att du vill anmäla dig till kunskapsprovet för tandhygienister
 • ditt ärendenummer
 • ditt personnummer
 • ditt namn
 • din adress.

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp att förbereda mig för provet?

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en förberedande utbildning inför kunskapsprovet. Kontakta lärosätet eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Hur många försök har jag på mig att klara kunskapsprovet?
 • Du har fem provtillfällen på dig att klara det teoretiska delprovet.
 • Du har tre provtillfällen på dig att klara det praktiska delprovet.

Har du fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov?

Du som har fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov (enligt de tidigare reglerna) kan nu få två nya försök att skriva provet. Om du vill skriva provet anmäler du dig till det teoretiska delprovet på universitetets webbplats. Socialstyrelsen kommer då att fatta ett nytt beslut för dig.

Vad händer om jag inte blir godkänd?
 • Du har fem gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.
 • Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. 
 • Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  
 • Mer information om provet finns på lärosätets webbplats.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta Socialstyrelsen via mejl till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se om du har frågor om kunskapsprovet.

Regler vid kunskapsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Publicerat: