Ansökan om legitimation för röntgensjuksköterska utbildad utanför EU och EES

Om du vill jobba som röntgensjuksköterska i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln röntgensjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig röntgensjuksköterska. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska.

Så ansöker du

För att få legitimation via Socialstyrelsen behöver du gå igenom 5 olika steg. Ta ett steg i taget. Du börjar med att ansöka om att få din utbildning granskad och i det sista steget ansöker du om legitimation.

Bra att veta:

  • Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.
  • Under tiden kan du jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som inte kräver legitimation, till exempel tandsköterska eller apotekstekniker.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta olika lång tid att få legitimation, men vanligtvis tar det 2–4 år från det att du får din utbildning granskad till det att du får din legitimation godkänd.

Gå till steg 1

Du behöver kunna svenska

Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.

För att visa dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande:

Om du har en svensk gymnasieutbildning kan du skicka in kopia på dina fullständiga gymnasiebetyg för att visa att du uppfyller språkkravet.

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska.

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

En vårdgivare kan intyga språkkunskaper

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Vad är legitimation?

Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 22 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.

Information om svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt person- eller samordningsnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att ansöka om granskning (steg 1). Du behöver däremot ett svenskt person- eller samordningsnummer när det är dags att ansöka om legitimation (steg 5).  

För att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Det är viktigt att du meddelar oss  om du uppdaterat dina personuppgifter, t.ex. får ett person- eller samordningsnummer eller byter namn, så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Är din utbildning inte jämförbar med den svenska?

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.

Läs mer om legitimation i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Publicerat: