Steg 2 Gör kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till steg 3. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här gör du

Uppsala universitet ordnar provet och det innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska delen. Du får ett beslut från oss via mejl när du har blivit godkänd på båda delarna av kunskapsprovet.

  1. Anmäl dig till kunskapsprovet hos Uppsala universitet.
  2. Genomför provet på plats i Uppsala.
  3. När du har fått godkänt kan du gå vidare till nästa steg.

 

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp att förbereda mig för provet?

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en förberedande utbildning inför kunskapsprovet. Kontakta lärosätet eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Hur många försök har jag på mig att klara kunskapsprovet?
  • Du har fem provtillfällen på dig att klara det teoretiska delprovet.
  • Du har tre provtillfällen på dig att klara det praktiska delprovet.

Har du fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov?

Du som har fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov (enligt de tidigare reglerna) kan nu få två nya försök att skriva provet. Om du vill skriva provet anmäler du dig till det teoretiska delprovet på universitetets webbplats. Socialstyrelsen kommer då att fatta ett nytt beslut för dig.

Vad händer om jag inte blir godkänd?
  • Du har fem gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.
  • Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. 
  • Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  
  • Mer information om provet finns på Uppsala universitets webbplats.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta lärosätet om du har frågor om kunskapsprovet.

Regler vid kunskapsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Publicerat: