Steg 3: Gå kurs i svenska författningar

När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt är det dags att gå en webbaserad kurs i svenska författningar. På kursen i svenska författningar lär du dig om de lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård. Kursen kostar inget.

Så här gör du

  1. Anmäl dig till kursen hos Umeå universitet.
  2. Gå kursen på heltid eller deltid – du väljer själv.

Umeå universitet kommer att meddela dig när du tidigast kan påbörja kursen.

Fler författningar som du behöver känna till

På kursen kommer du att lära dig om allmänna författningar i svensk hälso- och sjukvård. För att ha tillräckliga kunskaper i ditt arbete behöver du även känna till andra författningar. På din praktiska tjänstgöring kommer du få kunskap om viktiga författningar för ditt yrke. Du kan förbereda dig inför tjänstgöringen genom att läsa de här författningarna.

Författningar som är viktiga i fysioterapeutens arbete

Tänk på!

Du kan göra din praktiska tjänstgöring innan, samtidigt som eller efter kursen.

Vanliga frågor

När kan jag läsa kursen?

När du har fått beslutet från oss om att kunskapsprovet är godkänt kan du börja kursen.

Kursen har uppehåll under sommaren. När du har anmält dig till kursen kommer Umeå universitet att meddela dig när du tidigast kan påbörja kursen, insläpp sker med jämna mellanrum när det finns lediga platser. Du kan läsa kursen på heltid eller deltid.

Vad händer om jag inte klarar kursen?

Du måste klara kursen för att kunna ansöka om legitmation. Kontakta lärosätet för att få mer information om vad du behöver göra för att bli godkänd.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta Umeå universitet om du har frågor om kursen.

Regler vid kurs i svenska författningar

Publicerat: