Undersköterska

Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man nu behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Inspelning från webbinariet den 16 maj

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. På det här webbinariet går vi bland annat igenom vilka krav som ställs för att få ett bevis om skyddad yrkestitel, och vad det innebär för dig som chef/arbetsgivare och dina medarbetare.

Syntolkat webbinarium om skyddad yrkestitel för undersköterska

Övergångsregler för den som hade en tillsvidareanställning den 1 juli 2023

Den som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla omfattas av en övergångsregel som gör att hen får fortsätta använda sin titel i tio år (till och med den 30 juni 2033) utan bevis.  

Enbart personal som får använda titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt

Från och med den 1 juli 2023 gäller också att enbart personal som har ett bevis om skyddad yrkestitel, eller som får använda titeln undersköterska enligt övergångsregeln, får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial för att stödja kommuner och utförare i implementeringen av de nya bestämmelserna om fast omsorgskontakt.

Läs mer om fast omsorgskontakt och ta del av vägledningen på Kunskapsguiden

Hur kan arbetsgivare och chefer stötta sin personal?

Införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor påverkar både enskilda medarbetare och arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter. 

Prata med dina medarbetare om:

  • vilka krav som gäller för att få skyddad yrkestitel
  • hur en medarbetare som ska ansöka om skyddad yrkestitel kan förbereda sig
  • att utlandsutbildade har en särskild ingång i den digitala ansökningstjänsten.

Tänk igenom hur din verksamhet påverkas, till exempel:

  • Vilka medarbetare kan fortsätta kalla sig undersköterska utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel?
  • Vilken titel ska medarbetare, som inte får kalla sig undersköterska, använda i din verksamhet?
  • Hur påverkas bemanningen inför semestrar?
  • Vilka medarbetare kan vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten?

Frågor och svar om skyddad yrkestitel, för arbetsgivare

Min medarbetare behöver komplettera sin ansökan med ett tjänstgöringsintyg från mig som arbetsgivare – hur ska intyget se ut?

Om en person har ansökt om skyddad yrkestitel, men inte har tillräckliga betyg och intyg för att bli godkänd, så skickar vi en begäran om komplettering. Om den sökande har tillräcklig arbetslivserfarenhet, som undersköterska eller inom ett närliggande yrke, så kan det kompensera för att sökande inte har tillräckliga betyg. Du som är arbetsgivare fyller i tjänstgöringsintyget.

Tjänstgöringsintyget ska visa att den sökande har arbetat som undersköterska eller inom ett närliggande yrke i minst 1 år motsvarande heltid under de senaste 5 åren. Om den sökande har haft en timanställning behöver antal arbetade timmar framgå. Använd gärna Socialstyrelsens mall för tjänstgöringsintyg.

 

Finns det ett register över undersköterskor som har fått bevis?

Ja, alla personer som får ett bevis om skyddad yrkestitel kommer att finnas med i det så kallade HOSP-registret hos Socialstyrelsen.

För att se om en person har rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan du som arbetsgivare enkelt kontrollera detta om hen har fått ett bevis om skyddad yrkestitel genom att mejla till HOSP@socialstyrelsen.se.

Den som var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 får använda titeln undersköterska till och med den 30 juni 2033 utan att ha fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, men kommer då inte att finnas med i HOSP-registret.

OBS! HOSP-funktionen kan endast kontrollera behörigheten på dem som har fått bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska och därmed finns i HOSP-registret.

Vad händer om någon av mina medarbetare får avslag på sin ansökan?

Om medarbetaren var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 får hen fortsätta att använda den till och med den 30 juni 2033. Hen får också vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Om medarbetaren inte var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 får hen inte använda titeln eller vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten utan ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Hen kan dock fortsätta arbeta inom vård och omsorg, men med en annan yrkestitel som inte kan förväxlas med undersköterska.

Måste vi använda titeln undersköterska till all personal som har fått ett bevis om skyddad yrkestitel?

Vilken titel som en person ska ha är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare. Bara för att en person har fått ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska, behöver hen inte använda titeln. Inom många verksamheter, till exempel inom funktionshinderomsorgen, används andra titlar än undersköterska.

Vad ska vi kalla personal som inte längre får använda titeln undersköterska?

Det är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att bestämma vad de ska kallas. De kan fortsätta arbeta inom vård och omsorg men de får inte använda titeln undersköterska eller en titel som kan förväxlas med den.

Kan en medarbetare, som var fast omsorgskontakt och visstidsanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, fortsätta vara det?

Nej. Från och med 1 juli 2023 får bara den som har rätt att använda yrkestiteln undersköterska vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten. För att ha rätt att använda titeln undersköterska, måste man ha varit tillsvidareanställd den 1 juli 2023 med titeln undersköterska eller ha fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Den som är visstidsanställd måste ansöka om bevis om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen, för att få använda titeln och vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Läs mer om övergångsreglerna och vilka som kan fortsätta använda titeln undersköterska utan att göra en ansökan, på legitimation.socialstyrelsen.se.

 

Material för att informera på arbetsplatsen

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – APT-material (ppt)

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – talarmanus till APT-material

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – A4-flyer som kan delas ut till medarbetare

Har du frågor om den nya skyddade yrkestiteln undersköterska?

Om du inte fått svar på din fråga i informationen på den här webbsidan, kan du kontakta upplysningstjänsten:

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdag och torsdag, klockan 9–11
E-post: fragoromUSK@socialstyrelsen.se

Publicerat: