Intyg om ej reglerat hälso- och sjukvårdsyrke

Här kan du som arbetar inom ett oreglerat yrke beställa ett Intyg om ej reglerat yrke, som bekräftar att yrket inte är reglerat i Sverige. Det gäller till exempel apotekstekniker, tandtekniker eller tandsköterska.

För de flesta yrken inom hälso- och sjukvården krävs det att du har legitimation för att få jobba. Men det finns också yrken där du inte behöver legitimation, till exempel apotekstekniker, tandtekniker eller tandsköterska. Om du vill jobba i ett yrke som inte kräver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel, så är det din arbetsgivare som avgör om du har rätt kompetens.

Om du har en svensk utbildning och vill arbeta i ett annat EU/EES-land finns det möjlighet att få intyg över din utbildning från Universitets- och högskolerådet, UHR.

För mer information om arbete utomlands kan du kontakta Universitet- och högskolerådets Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet.

Mer information om oreglerade yrken inom hälso- och sjukvården hittar du på Socialstyrelsens webbsida Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Från och med 1 maj 2021 signerar och stämplar Socialstyrelsen inte längre intyg som utfärdas på svenska

Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Har du frågor om intyg?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.