Ansök om bevis om specialistkompetens

Nya ansökningsavgifter från och med den 2 mars 2020.

På grund av ändring i avgiftsförordningen ändrar Socialstyrelsen sina ansökningsavgifter, de nya avgifterna gäller för ansökningar som kommer in från och med den 2 mars 2020.

Den nya avgiften för bevis om specialistkompetens är 2 900 kronor.

Nya regler från 1 maj 2015

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Alla som har fått sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket (SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015).

Övergångsregler

Om du har påbörjat din ST före 1 maj 2015 har du möjlighet att fullfölja den utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med målbeskrivningar) fram till den 30 april 2022. Men du kan också ansöka enligt de nya föreskrifterna (SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015). För att du ska kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda.

En ansökan enligt de nya reglerna ska alltid göras på de intyg som tillhör den författningen. Den huvudansvariga handledaren ska skriva på intyget och ange vilket eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviteten avser. I och med detta överförs informationen i tidigare intyg till de intyg som hör till de nya reglerna. De gamla intygen behöver inte skickas med i ansökan.

Läs mer om målbeskrivningar, anvisningar och frågor och svar för respektive regelverk genom att läsa under respektive rubrik här nedanför. Där hittar du också de intyg som krävs för att ansöka om specialistkompetensbevis.

Ansök om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (SOFS 2008:17)

Om du har påbörjat din ST före den 1 maj 2015 har du möjlighet att fullfölja den fram till 30 april 2022. Du kan också välja att ansöka om specialistkompetensbevis enligt de nya reglerna.

Ladda ner anvisningar

Skicka in följande handlingar som original till Socialstyrelsen:

Betala ansökningsavgiften, 2 900 kronor

Betala in ansökningsavgiften på Bankgirokonto 790-3750. Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg, till exempel utländska diplom, som du bifogar till ansökan ska skickas in som kopior. Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan. Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Om du skulle tappa bort beviset kan du få en bekräftelse på din behörighet i form av ett intyg.

Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om läkarnas ST. Klicka på länken nedan och välj den frågekategori som din fråga gäller.

Frågor och svar om läkarnas ST (SOSFS 2008:17)

Ansök om specialistkompetens enligt de nya reglerna (SOSFS 2015:8)

Om du har påbörjat din ST efter den 1 maj 2015 ska du ansöka om specialistkompetensbevis enligt de nya reglerna.

Ladda ner anvisningar

I de nya reglerna (SOSFS 2015:8) finns sex nya specialiteter:

  • arbetsmedicin
  • beroendemedicin
  • palliativ medicin
  • skolhälsovård
  • vårdhygien
  • äldrepsykiatri.

Skicka in följande handlingar som original till Socialstyrelsen:

Betala ansökningsavgiften, 2 900 kronor

Betala in ansökningsavgiften på Bankgirokonto 790-3750. Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg, till exempel utländska diplom, som du bifogar till ansökan ska skickas in som kopior. Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan. Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Om du skulle tappa bort beviset kan du få en bekräftelse på din behörighet i form av ett intyg.