Läkare

Regionerna får från den 1 mars 2020 fatta beslut om särskilt förordnande i vissa fall

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i en dom att Socialstyrelsen ska fatta beslut om särskilt förordnande i samtliga fall. 

Genom en lagändring kommer den ordning som gällde innan kammarrättens dom att återställas. Det innebär att regionerna från och med den 1 mars 2020 får fatta beslut om särskilt förordnande för icke legitimerade läkare att utöva läkaryrket i vissa fall.

I vilka fall som regionerna får fatta beslut om särskilt förordnande framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter. Du hittar dem längre ned på den här sidan. De har likvärdigt innehåll som de tidigare föreskrifterna om särskilt förordnande och innebär att regionerna exempelvis kan fatta beslut om särskilt förordnande för den som ska genomgå allmäntjänstgöring eller vikariera som underläkare efter avlagd läkarexamen, för den som har fått beslut om provtjänstgöring och för medicinstuderande efter termin nio. 

Här hittar du de nya föreskrifterna om särskilt förordnande