Läkare utbildad inom EU eller EES

Om du är specialistläkare utbildad inom EU eller EES kan du ansöka om bevis om specialistkompetens enligt anvisningarna på den här sidan. Här finns också anvisningar för dig som har fått din specialistutbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där i minst tre år som specialistläkare.

1. Först svensk legitimation, sen bevis om specialistkompetens

Du som vill jobba som specialistläkare i Sverige måste ha svensk legitimation som läkare och svenskt bevis om specialistkompetens. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att bara den som har bevis om specialistkompetens får kalla sig specialist i sin specialitet.

Du kan ansöka om både legitimation och bevis om specialistkompetens samtidigt.

SK-kurser – specialistkompetenskurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

SK-kurserna är en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

2. Så här ansöker du

Du kan ansöka genom att

 • fylla i vårt webbformulär
 • skicka in en ifylld ansökningsblankett och dina dokument på papper.

 


Ansök via webbformulär

 

Blankett för ansökan om bevis om specialistkompetens (pdf)

 

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Om du ansöker via ansökningsblankett kan du skicka in ansökan via post eller mejl. Tänk på att spara ner blanketten innan du börjar fylla i den om du vill skicka den via mejl, och bifoga gärna dina skannade dokument i pdf-format.

Du som vill ansöka om bevis om specialistkompetens samtidigt som du ansöker om legitimation som läkare kan skicka med de dokument som krävs tillsammans med din ansökan om legitimation.

Du hittar de olika specialiteterna i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om bevis om specialistkompetens är 2 900 kronor. Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i.

Skicka in ansökan

Använd webbformuläret eller fyll i ansökningsblanketten.

Skicka med följande i din ansökan:

 • en kopia och översättning av ditt specialistkompetensbevis
 • ett kontoutdrag eller en bild som visar att du har betalat ansökningsavgiften.

Du som är specialistutbildad inom EU eller EES

Om du är specialistutbildad inom EU eller EES, skicka med en kopia och översättning av ett intyg som bekräftar att du uppfyller någon av följande artiklar i EU-direktiv 2005/36/EG:

 • 23
 • 25
 • 27
 • 28.

Om du inte kan få något av intygen från den behöriga myndigheten kan du i stället skicka in kopior och översättningar av

 • dokument från din utbildning som beskriver vilka kurser du gått, vad de innehållit och hur långa de varit.

Du som är specialistutbildad utanför EU eller EES

Du som är specialistutbildad utanför EU och EES kan i vissa fall ansöka på samma sätt som de som är utbildade inom EU eller EES. Det gäller dig som har fått din specialistutbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där i tre år som specialistläkare.

För att visa detta, skicka förutom dokumenten ovan med en kopia och översättning av

 • ett bevis om behörighet eller ett intyg om erkännande av din specialistutbildning
 • ett intyg som bekräftar att du har jobbat som specialistläkare i minst tre år i landet och uppfyller artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG.

3. Om du bara vill ansöka om bevis om specialistkompetens

3. Du som redan har en svensk legitimation som läkare och bara vill ansöka om bevis om specialistkompetens behöver förutom dokumenten ovan skicka med

 • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med kopior och översättningar av ditt

 • specialistkompetensbevis
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning
 • intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status.

4. Vanliga frågor

Hur begär jag ut intyg från en myndighet?

Kontakta den behöriga myndigheten i det EU- eller EES-land där du har utbildat dig eller senast jobbat i ditt yrke för att begära ut intygen som visar att

 • du uppfyller kraven i EU-direktivet
 • du inte har förbjudits att utöva ditt yrke.

Vet du inte vilken myndighet du kan kontakta, sök i Regulated professions database hos Europeiska kommissionen.

Vilka regler gäller för översättning av dokument?

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare.

Publicerat: