Sjukhusfysiker utbildad i Sverige

1. Ansök om yrkesexamen

Börja med att ansöka om sjukhusfysikerexamen vid din högskola eller ditt universitet. När du har fått din sjukhusfysikerexamen kan du ansöka om legitimation.

2. Ansök om legitimation

Ansök via vår e-tjänst eller med pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökan ska innehålla

  • ditt examensbevis i digital form (pdf, jpg eller jpeg).

Betalning

Ansökningsavgiften är 870 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

3. Vanliga frågor

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Som ett sista steg gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart.

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Hur gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn. 

Tänk på att meddela Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har fått svenskt personnummer.

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

  • Skriv högst upp på sidan i brevet: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
  • Ange i brevet vilket beslut du vill överklaga (ärendenummer eller diarienummer) samt vilken ändring du vill ha.
  • Skicka brevet till:
    Socialstyrelsen
    Enheten för behörighet 1
    106 30 Stockholm

Frågor om din ansökan?

Om du har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). Under sommaren har vi lägre bemanning vilket medför längre svarstider på inkomna frågor.

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: