Psykolog utbildad i Sverige

1. Ansök om yrkesexamen

Börja med att ansöka om psykologexamen vid din högskola eller ditt universitet. Först när du har fått din examen kan du påbörja din praktiska tjänstgöring, PTP.

2. Gör praktisk tjänstgöring

När du har fått din psykologexamen och innan du kan ansöka om legitimation som psykolog måste du göra praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP. Under din PTP är du anställd som PTP-psykolog hos en privat eller offentlig arbetsgivare. 

Du kan göra din PTP både i offentlig och privat verksamhet. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss innan du påbörjar din PTP. Det är verksamhetschefen som ansöker om godkännande av PTP-plats för privat verksamhet genom att skicka en ansökan till Socialstyrelsen. Ansökan ska visa att det finns förutsättningar att genomföra PTP i enlighet med SOSFS 2008:34 Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer.

Ansökan om godkännande ska innehålla uppgifter om:

 1. verksamhetens organisation och ledning
 2. samverkan och kontakter med andra verksamheter
 3. patient- och klientkategorier
 4. handledning
 5. de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.

Så fungerar praktisk tjänstgöring

Minst ett år på heltid

Under din PTP ska du jobba minst ett år. Om du vill kan du göra din PTP på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara ett år på heltid (till exempel två år på halvtid). Om du gör din PTP på flera arbetsplatser behöver du jobba minst fyra månader på samma ställe för att kunna tillgodoräkna dig tiden. Du kan bara tillgodoräkna dig tjänstgöringstid som är på minst 50 procent (halvtid) och upp till 100 procent (heltid).

Både individinriktat och övrigt psykologarbete

Du ska jobba med både individinriktat och övrigt psykologarbete.

Minst hälften av din tjänstgöring ska omfatta individinriktat psykologarbete: psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Minst en fjärdedel ska omfatta övrigt psykologarbete, till exempel arbete med organisationsförändring, råd­givning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning.

Handledning minst en timme per vecka

Du ska få handledning minst en timme per vecka. Din handledare ska ha varit legitimerad psykolog i minst tre år.

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan göra delar av din praktiska tjänstgöring i ett annat EU- eller EES-land. Du får tillgodoräkna dig högst åtta månaders tjänstgöring på heltid. Det finns mer information Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (2008:34).

Din handledare fyller i ditt intyg

När du har gjort din PTP ska din handledare fylla i ditt intyg. PTP-tjänstgöringen kan intygas tidigast din sista tjänsgöringsdag.

I PTP-intyget ska det stå 

 • konkreta exempel på hur du har jobbat med utredning, bedömning, behandling och rådgivning, där det framgår vilken roll du har haft och vilka behandlingsmetoder du har använt
 • konkreta exempel på övrigt psykologarbete
 • hur ofta du har fått handledning 
 • hur din handledare har deltagit och haft insyn i ditt dagliga arbete för att kunna bedöma din lämplighet som psykolog.

Det går bra att beskriva innehållet i din PTP på baksidan av intyget eller i ett separat dokument om det behövs.

Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog

3. Ansök om legitimation

När du har fått din psykologexamen och gjort din PTP kan du ansöka om legitimation.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Vi granskar ansökningarna i turordning och kan inte ge någon förtur. Handläggnings­tiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende mer, till exempel om din ansökan behöver kompletteras. Om vi behöver mer information från dig hör vi av oss.

Som ett sista steg innan vi beviljar legitimation gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Ansökan ska innehålla

Intygen ska vara utfärdade och signerade tidigast sista dagen av din praktiska tjänstgöring. Eventuella bilagor ska även skrivas under av handledaren.

Vid behov kan Socialstyrelsen även begära in tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare.

Betalning

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

4. Vanliga frågor

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Som ett sista steg i handläggningen gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart och då loggar du in i e-tjänsten för att ta del av beslutet på "Min sida".

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Om du inte har personnummer eller samordningsnummer, så skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn, utan bindestreck eller mellanslag. 

Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå dina personuppgifter som ska fyllas i (personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum samt namn).

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Tänk på att alltid uppge ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: