Naprapat utbildad i Sverige

1. Ansök om yrkesexamen

Börja med att ansöka om naprapatexamen vid din högskola eller ditt universitet. Först när du har fått din examen kan du påbörja din praktiska tjänstgöring.  

2. Gör praktisk tjänstgöring

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – hos en legitimerad naprapat och i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan dela upp tiden på flera olika ställen om du vill. Under din tjänstgöring ska du få en allsidig inblick i hur arbetet går till, erfarenhet av samarbete med annan vårdpersonal och få praktisk erfarenhet i yrket. 

Så fungerar praktiskt tjänstgöring

Nio månader hos en legitimerad naprapat

Du ska tjänstgöra i minst nio månader hos en legitimerad naprapat. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid). Du kan bara tillgodogöra dig tjänstgöringstid upp till 100 procent (heltid).

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du bör tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering. Det är också bra om du får inblick i psykiatrisk sjukvård, röntgenverksamhet, fysioterapi (sjukgymnastik) och arbetsterapi.

Under tjänstgöringen ska du få fördjupade kunskaper om

 • hälso- och sjukvårdens organisation
 • primärvårdens arbetssätt och samverkan med övriga vårdgivare och socialtjänsten
 • informations-, utrednings- och behandlingsstrategier inom primärvården
 • journalföring enligt gällande författningar
 • ortopedisk verksamhet och behandlingsmetoder
 • utredningsgången vid rörelseorganens sjukdomar
 • diagnostiska metoder för rörelseorganen inklusive radiologiska metoder
 • differentialdiagnostiska bedömningar av rörelseorganens sjukdomar
 • fysioterapeuters (sjukgymnasters) och arbetsterapeuters arbetssätt och behandlingsmetoder
 • hjälpmedelscentral och ortopedteknisk verksamhet.

Dina handledare fyller i dina intyg

Dina handledare ska fylla i ett intyg efter din tjänstgöring. Handledaren intygar att du deltagit i arbetet, vad som ingått, var du tjänstgjort samt under vilka tidsperioder praktiken gäller. 

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad naprapat

Blankett för intyg om praktisk tjänstgöring för naprapat i offentlig hälso- och sjukvård

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan också göra en del av tjänstgöringen i ett annat EU- eller EES-land. Det finns mer information i Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land (2016:38)

3. Ansök om legitimation

När du har fått din naprapatexamen och gjort din praktiska tjänstgöring kan du ansöka om legitimation.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Vi granskar ansökningarna i turordning och kan inte ge någon förtur. Handläggnings­tiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende mer, till exempel om din ansökan behöver kompletteras. Om vi behöver mer information från dig hör vi av oss.

Som ett sista steg innan vi beviljar legitimation gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Ansökan ska innehålla

Betalning

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

4. Vanliga frågor

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Som ett sista steg i handläggningen gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart och då loggar du in i e-tjänsten för att ta del av beslutet på "Min sida".

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Om du inte har personnummer eller samordningsnummer, så skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn, utan bindestreck eller mellanslag. 

Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå dina personuppgifter som ska fyllas i (personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum samt namn).

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Tänk på att alltid uppge ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: