Få din utbildning granskad

Första steget är att få din utbildning granskad

För att du ska kunna få din legitimation behöver vi som ett första steg granska din utländska utbildning. Då tittar vi på om din utbildning är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. Sen får du ett beslut där det står om du kan gå vidare och vad du ska göra i nästa steg.

Det kostar inget att få din utbildning granskad. Det spelar ingen roll i vilket land du bor och du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige.

Så här gör du

Du behöver ansöka om att få din utbildning granskad. Det gör du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in ett antal dokument till oss. Skicka inte in dina original till oss. Om vi behöver ta del av dem får du ett meddelande om det.

Skicka in ansökan

Ansökan ska innehålla

  • en ifylld ansökningsblankett
  • en kopia av ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenskt id-kort.

Skicka också med kopior av följande intyg, både på originalspråk och översatta

  • kopia av ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis
  • kopia av ett intyg som beskriver vilka kurser du har läst och hur lång din utbildning var
  • kopia av ett intyg om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Om du anger din e-postadress i ansökningsblanketten får du en bekräftelse från oss när vi har registrerat din ansökan. Bekräftelse skickas endast till din e-post.

Blankett för ansökan om granskning av utländsk utbildning

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument som du skickar med i din ansökan ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder. Du behöver inte översätta ditt pass.

Om du saknar något intyg eller utbildningsdokument

Om situationen i ditt utbildningsland påverkar din möjlighet att få ut de intyg som ska skickas med ansökan kan du ansöka ändå. Skicka då med de intyg du kan få tag i och lägg till en förklaring om varför du inte kan skicka med alla.

Om du saknar utbildningsdokument kan du också vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos dem finns möjlighet för den som saknar utbildningsdokument att ansöka om att få en så kallad Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund. Den kan du sen bifoga i din ansökan till oss.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Vad kan du göra medan du väntar på beslut?

Medan du väntar på beslut kan du till exempel:

Beslutet kommer till din e-postadress

När Socialstyrelsen har granskat din utbildning och fattat beslut, skickar vi beslutet till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under besluten, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.

Hur lång är väntetiden?

Just nu har vi en hög arbetsbelastning och väntetiden är för närvarande cirka fem månader om din ansökan är komplett. Vi arbetar för att förkorta handläggningstiderna.