Vägen till legitimation

Du får visa dina kunskaper

Vill du ansöka om en svensk legitimation behöver du först gå igenom ett antal steg. Du behöver visa att du har de kunskaper som krävs för att jobba i ditt yrke i Sverige. Du behöver också kunna svenska och veta vilka lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård innan du kan få legitimation.

Vill du ansöka om kontaktlinsbehörighet behöver du också gå igenom ett antal steg och visa att du har tillräckliga kunskaper.

Gå igenom stegen först och ansök sen

För att få en legitimation behöver du

  • få din utbildning granskad
  • lära dig svenska
  • göra ett kunskapsprov
  • gå en kurs i svenska författningar
  • göra praktisk tjänstgöring.

För att få kontaktlinsbehörighet behöver du

  • göra ett kunskapsprov
  • göra praktisk tjänstgöring.

När du gått igenom alla steg ansöker du om svensk legitimation. Om du gått igenom och klarat stegen för kontaktlinsbehörighet kan du ansöka om det när du ansöker om legitimation. Det är individuellt hur lång tid det tar att gå igenom stegen, men ett sätt att korta tiden är att börja lära dig svenska så snart du kan.

Om din utbildning inte räcker till kan du studera

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Om du utbildat dig till eller jobbat i ditt yrke tidigare kan du i vissa fall förkorta din studietid, om universitetet eller högskolan där du är antagen bedömer att det går.