Optiker

Du behöver legitimation

Vill du jobba som optiker i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln optiker är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig optiker.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Du behöver fler behörigheter för att jobba med vissa uppgifter

För att kunna jobba med vissa uppgifter räcker det inte bara med att ha legitimation. För att prova ut kontaktlinser behöver du ha kontaktlinsbehörighet. Du kan ansöka om kontaktlinsbehörighet samtidigt som du söker legitimation. För att få jobba med diagnostiska droppar behöver du ha rekvisitionsrätt. Innan du kan ansöka om rekvisitionsrätt behöver du ha fått din legitimation.

Utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en legitimation i ett EU- eller EES-land

Du som är utbildad utanför EU och EES, har fått legitimation i ett EU- eller EES-land och har jobbat som legitimerad i tre år i det landet ska ansöka som om du är utbildad i ett EU- eller EES-land.

Legitimation
Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.