Nytt system för ansökan om legitimation för apotekare och receptarier

Den 1 januari 2017 börjar vårt nya system för legitimation för apotekare och receptarier utbildade utanför EU och EES att gälla.

Det nya systemet gäller dig som väljer att gå vägen via Socialstyrelsen och har följande steg:

 1. Ansök om att få din utbildning granskad.
   
 2. Gör kunskapsprov.
  När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Det nya kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.
   
 3. Gå en kurs i svenska författningar.
  När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar.
   
 4. Gör praktisk tjänstgöring.
  När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du också göra praktisk tjänstgöring.
   
 5. Visa dina kunskaper i svenska.
  Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.
   
 6. Skicka in din ansökan om legitimation.

Vad gäller för mig som redan är inne i systemet?

Du som har fått ett beslut från oss om att göra kunskapsprov, men ännu inte har gjort det går in i det nya systemet och ska göra det nya kunskapsprovet.

Du som har gjort det gamla kunskapsprovet en eller två gånger utan att ha klarat provet ska göra det nya kunskapsprovet. Du får tre nya försök att klara provet. Du som har gjort det gamla kunskapsprovet tre gånger och inte klarat provet får inte göra det nya kunskapsprovet. 

För dig som har klarat det gamla kunskapsprovet och har fått beslut om att gå kurs i farmakoterapi, samhällsfarmaci och författningar samt göra praktisk tjänstgöring finns två olika alternativ. Du som redan har gjort kurserna i farmakoterapi och samhällsfarmaci ska gå kurs i svenska författningar och göra praktisk tjänstgöring enligt det som står i ditt beslut. Du som inte har gjort kurserna i farmakoterapi och samhällsfarmaci måste i stället gå in i det nya systemet och göra det nya kunskapsprovet. För att få gå in i det nya systemet behöver du begära omprövning av ditt beslut. Det gör du genom att kontakta oss. 

Du som tidigare har fått ett avslagsbeslut på grund av att Socialstyrelsen inte har godkänt din utbildning kan ansöka på nytt och bedömas enligt det nya systemet.