Ansök om legitimation

Ansök när du är klar med stegen

När du har gått igenom och klarat alla stegen är det dags att ansöka om en svensk legitimation. Det gör du genom att betala ansökningsavgiften, fylla i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som anges nedan.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och du får ett beslut via post. När du har fått legitimation kan du börja jobba i ditt yrke.

Det här ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla:

  • en ifylld ansökningsblankett om legitimation
  • en kopia av ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort.
  • intyg över din praktiska tjänstgöring i original
  • kopia av intyg om dina kunskaper i svenska.

Blankett för ansökan om legitimation

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 900 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du har dömts för något allvarligt brott genom att undersöka om du finns med i Polisens belastningsregister. Om du gör det kommer vi att ta kontakt med dig och göra en individuell prövning. Väntetiden blir då lite längre.

Hur lång är väntetiden?

Just nu är väntetiden för ansökan om legitimation cirka 2–4 veckor om ansökan är komplett.


Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under legitimationsbevis och bevis om förskrivningsrätt, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.