Olika vägar till legitimation

Välj mellan tre vägar

Du kan välja tre olika vägar för att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Oavsett vilken väg du väljer så är alltid det sista steget att ansöka om legitimation hos oss.

Vägen via Socialstyrelsen

Om du väljer att gå via Socialstyrelsen ska du för att få legitimation

  • få din utbildning granskad
  • lära dig svenska
  • göra ett kunskapsprov
  • gå en kurs i svenska författningar
  • göra praktisk tjänstgöring.

Det är individuellt hur lång tid det tar att gå igenom stegen för att få en svensk legitimation. Ett sätt att korta tiden är att börja lära dig svenska så snart du kan.

Vägen via kompletterande utbildning

Om du väljer att inte gå via oss kan du i stället läsa en kompletterande utbildning på universitet eller högskola, göra AT (allmäntjänstgöring) och ansöka om legitimation hos oss efter det. Det är universitetet som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen.

Kompletterande utbildningar för läkare finns på


Du kan ha rätt att få studiestöd för kompletterande utbildning. Vänd dig till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

När du är godkänd på den kompletterande utbildningen så ska du skicka intyg om det till oss. Du får då ett beslut om att du ska göra AT.

Skicka ditt intyg via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Vägen via svensk examen

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.