Gör praktisk tjänstgöring

Visa dina praktiska kunskaper

När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du göra praktisk tjänstgöring och gå en kurs i svenska författningar. 

Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Du gör din praktiska tjänstgöring under sex månader

Du gör din praktiska tjänstgöring under sex månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Du behöver ett särskilt förordnande

För att få tjänstgöra som läkare behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen som du ska tjänstgöra på som minst en månad i förväg ansöker om särskilt förordnande hos oss. Det gör du alltså inte själv. Du får inte börja tjänstgöra innan arbetsplatsen har fått ansökan beviljad.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Du gör hela din tjänstgöring på samma ställe

Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det kan vara en vårdcentral eller en avdelning på ett sjukhus där du har kontakt med många patienter och får samarbeta med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är arbetsplatsen som avgör om den är lämplig för praktisk tjänstgöring. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att den ska kunna ta emot dig.

Arbetsplatsen skriver ett intyg om din praktiska tjänstgöring

Din chef och din handledare fyller i ett intyg om din tjänstgöring. Du ska dessutom själv skriva under intyget. Det skickar du sen in tillsammans med din ansökan om legitimation.

Intyg om praktisk tjänstgöring

Om du har beslut om AT eller provtjänstgöring

Om du har fått ett beslut från oss om att du ska göra AT (allmäntjänstgöring) eller provtjänstgöring så ska du göra det i stället för praktisk tjänstgöring. Det är alltså det som står i beslutet som gäller.

Vill du göra praktisk tjänstgöring ändå måste du först göra kunskapsprovet via Umeå universitet. Om du sedan tidigare har ett beslut om att göra kunskapsprov kan du anmäla dig direkt till Umeå universitet för att göra provet. Läs mer om att göra kunskapsprov. Om du enligt ditt beslut om AT kan vikariera som läkare utan legitimation kan du fortsätta att göra detta även om du skriver det nya kunskapsprovet. 

Om du har fått ett beslut från oss om provtjänstgöring eller AT efter provtjänstgöring som inte har blivit godkänd och vill göra kunskapsprovet måste du först begära omprövning av ditt beslut. Det gör du genom att kontakta oss via e-post eller post.

Jobba som läkare innan du börjar din praktiska tjänstgöring

Du som är godkänd på kunskapsprovet via Umeå universitet kan få jobba som läkare under en begränsad tid innan du börjar din praktiska tjänstgöring. För att få göra det behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen där du ska jobba som ansöker om särskilt förordnande hos oss. Du kan få tillstånd att jobba under sex månader. Perioden kan inte förlängas och du kan inte få tillstånd för mer än en period.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande