Gör kunskapsprov

På kunskapsprovet visar du vad du kan

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Umeå universitet ordnar provet på vårt uppdrag och skickar resultatet till oss när du skrivit provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en preparandutbildning inför kunskapsprovet. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Mer information om provet finns på Umeå universitets webbplats.

Regler vid kunskaps- och lämplighetsprov.

Har du fått beslut innan den 1 juli 2016?

Sedan den 1 juli 2016 gäller vårt nya system för ansökan om legitimation för läkare med utbildning utanför EU och EES.

De beslut som Socialstyrelsen har fattat innan den 1 juli 2016 gäller. Det innebär att du som har fått beslut om att göra kunskapsprovet kan göra det nya kunskapsprovet. Nytt är att du kan göra provet innan du har visat dina kunskaper i svenska. Provet är på svenska så du behöver därför kunna svenska för att klara provet. 

Du som har gjort det så kallade TULE-provet vid Karolinska institutet en eller två gånger tidigare ska göra det nya kunskapsprovet. Du får tre nya försök att klara provet. 

Du som redan har gjort TULE-provet tre gånger och inte klarat hela provet får inte göra det nya kunskapsprovet. 

Platsen för kunskapsproven kan eventuellt flyttas

De avtal vi har med våra nuvarande leverantörer av kunskapsproven löper ut och för närvarande håller vi på att upphandla för de kommande åren. Det kan innebära att det blir ett annat lärosäte än i dag som anordnar kunskapsproven. Men oavsett vem som anordnar kunskapsproven, så kommer förutsättningarna för dig som provdeltagare att vara desamma, utom möjligtvis att platsen där proven äger rum kan bli en annan. Information om vilken leverantör som anordnar kunskapsproven framöver publiceras så snart upphandlingsprocessen är klar.