Nytt system för ansökan om legitimation för kiropraktorer med utbildning utanför EU och EES

Den 8 juni 2017 börjar vårt nya system för legitimation för kiropraktorer med utbildning utanför EU och EES att gälla.

Det nya systemet innebär att du får visa att du har de kunskaper och färdigheter som krävs för en kiropraktorexamen genom att göra ett kunskapsprov. Du kan då få möjlighet att gå vidare mot en svensk legitimation även om din utbildning skiljer sig något från den svenska.

Det nya systemet har följande steg:

 1. Ansök om att få din utbildning granskad.
   
 2. Gör kunskapsprov.
  När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Det nya kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.
   
 3. Gå en kurs i svenska författningar.
  När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar.
   
 4. Gör praktisk tjänstgöring.
  När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du också göra praktisk tjänstgöring.
   
 5. Visa dina kunskaper i svenska.
  Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.
   
 6. Skicka in din ansökan om legitimation.

Vad gäller för mig som redan är inne i systemet?

Du som har ett beslut som är fattat innan den 8 juni 2017 kan välja att göra på två olika sätt. Du kan antingen följa det som står i beslutet eller begära omprövning av ditt beslut för att få möjlighet att göra det nya kunskapsprovet och därefter kurs i svenska författningar och praktisk tjänstgöring. Det gör du genom att kontakta oss. När du begär omprövning upphör ditt tidigare beslut att gälla och nytt beslut gäller.

Du som tidigare har fått ett avslagsbeslut på grund av att Socialstyrelsen inte har godkänt din utbildning kan ansöka på nytt och bedömas enligt det nya systemet.