Lär dig svenska

Du behöver kunna svenska

Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna få en svensk legitimation. Du kan börja lära dig svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ansöker om legitimation.

För att kunna gå vidare måste du ha ett godkänt betyg eller resultat i något av följande:

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med ett intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

Skicka in en kopia på ditt intyg om språkkunskaper

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm