Gör praktisk tjänstgöring

Visa dina praktiska kunskaper

När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte börja innan du har fått detta beslut från oss. Praktisk tjänstgöring innebär att du jobbar under handledning. Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och att du är lämplig för yrket. Du får också en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Även om du har jobbat i ditt yrke tidigare måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – en del hos en legitimerad kiropraktor och en del i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan också dela upp tiden på flera olika ställen om du vill. Du måste själv hitta tjänstgöringsplatser och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta en plats.

Nio månader hos en legitimerad kiropraktor

Hos en legitimerad kiropraktor får du visa dina praktiska kunskaper och lära dig hur arbetet som kiropraktor går till i Sverige. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid).

Den eller de kiropraktorer du tjänstgör hos ska fylla i vår blankett för att intyga att du har deltagit i arbetet och under vilken tidsperiod, och om handledaren rekommenderar att du ska få en legitimation.

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du måste tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering.

Handledaren eller handledarna ska fylla i vår blankett och intyga att du har deltagit arbetet, vad som har ingått och var du har tjänstgjort samt under vilka tidsperioder.

Intyg om praktisk tjänstgöring för kiropraktor i offentlig hälso- och sjukvård

Skicka in intygen när du ansöker om legitimation

Skicka in dina intyg i original när du ansöker om legitimation.