Gör kunskapsprov

På kunskapsprovet visar du vad du kan

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Skandinaviska kiropraktorhögskolan ordnar provet på vårt uppdrag och skickar resultatet till oss när du har skrivit provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.

Mer information om provet och hur du förbereder dig finns på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans webbplats.

Datum och plats för kunskapsprovet

Kunskaps- och lämplighetsprov för kiropraktorer hålls preliminärt under maj och december.

Kunskapsprovet hålla på
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
KI campus Solna
Fogdevreten 2A
171 65  Solna

Bara den som blir godkänd på det teoretiska provet kan gå vidare och göra det praktiska provet.  

Anmäl dig till kunskapsprovet

Du anmäler dig till provet genom att mejla utbildadutanforEU@socialstyrelsen.se. I mejlet ska du skriva

  • att du vill anmäla dig till kunskapsprovet för kiropraktorer
  • ditt ärendenummer
  • ditt personnummer
  • ditt namn
  • din adress.

Sista anmälningsdatum för provet i maj är 20 april och för provet i december är sista anmälningsdatum 20 november. 

Platsen för kunskapsproven kan eventuellt flyttas

De avtal vi har med våra nuvarande leverantörer av kunskapsproven löper ut och för närvarande håller vi på att upphandla för de kommande åren. Det kan innebära att det blir ett annat lärosäte än i dag som anordnar kunskapsproven. Men oavsett vem som anordnar kunskapsproven, så kommer förutsättningarna för dig som provdeltagare att vara desamma, utom möjligtvis att platsen där proven äger rum kan bli en annan. Information om vilken leverantör som anordnar kunskapsproven framöver publiceras så snart upphandlingsprocessen är klar.