Olika vägar till legitimation

Välj mellan tre vägar

Du kan välja tre olika vägar för att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Oavsett vilken väg du väljer så är alltid det sista steget att ansöka om legitimation hos oss.

Vägen via Socialstyrelsen

Om du väljer att gå via Socialstyrelsen ska du för att få legitimation

  • få din utbildning granskad
  • lära dig svenska
  • göra ett kunskapsprov
  • göra praktisk tjänstgöring
  • gå en kurs i svenska författningar.

Det är individuellt hur lång tid det tar att gå igenom stegen för att få en svensk legitimation. Ett sätt att korta tiden är att börja lära dig svenska så snart du kan.

Vägen via kompletterande utbildning

Du kan läsa en kompletterande utbildning på universitet och ansöka om legitimation hos oss efter det. Det är universitetet som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen. Kompletterande utbildningar för biomedicinsk analytiker finns på

Du kan ha rätt att få studiestöd för kompletterande utbildning: Vänd dig till centrala studienämnden, CSN

Vägen via svensk examen

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.