Gör praktisk tjänstgöring

Visa dina praktiska kunskaper

När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt är nästa steg att göra praktisk tjänstgöring och gå en kurs i svenska författningar. Du kan inte börja innan du fått detta beslut från oss. Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och får en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Även om du har jobbat i ditt yrke tidigare måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Du gör din praktiska tjänstgöring under tre månader

Du gör din praktiska tjänstgöring under tre månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Du gör hela din tjänstgöring på samma ställe

Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det är arbetsplatsen som avgör om den är lämplig för praktisk tjänstgöring. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att den ska kunna ta emot dig.

Arbetsplatsen skriver ett intyg om din praktiska tjänstgöring

Din chef och din handledare fyller i ett intyg om din tjänstgöring. Du ska dessutom själv skriva under intyget. Det skickar du sen in tillsammans med din ansökan om legitimation.

Intyg om praktisk tjänstgöring