Gör kunskapsprov

På kunskapsprovet visar du vad du kan

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Karolinska institutet ordnar på vårt uppdrag kunskapsprov med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap och de skickar resultatet till oss när du har skrivit provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.

Det finns två olika inriktningar att välja mellan. Du gör antingen kunskapsprovet med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap, eller så gör du kunskapsprovet med inriktning mot klinisk fysiologi.

Mer information om proven finns på Karolinska institutets webbplats.

Regler vid kunskaps- och lämplighetsprov.

Platsen för kunskapsproven kan eventuellt flyttas

De avtal vi har med våra nuvarande leverantörer av kunskapsproven löper ut och för närvarande håller vi på att upphandla för de kommande åren. Det kan innebära att det blir ett annat lärosäte än i dag som anordnar kunskapsproven. Men oavsett vem som anordnar kunskapsproven, så kommer förutsättningarna för dig som provdeltagare att vara desamma, utom möjligtvis att platsen där proven äger rum kan bli en annan. Information om vilken leverantör som anordnar kunskapsproven framöver publiceras så snart upphandlingsprocessen är klar.