Ansök om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska

Först svensk legitimation, sen rätt att kalla dig

Du som vill jobba som specialistsjuksköterska i Sverige måste ha svensk legitimation som sjuksköterska och rätt att kalla dig specialistsjuksköterska. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att bara den som har rätt att kalla sig specialistsjuksköterska får kalla sig specialist i sin specialitet.

Du kan ansöka om både legitimation och rätten att kalla dig specialistsjuksköterska samtidigt.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs. Du kan skicka in ansökan via post eller e-post. Tänk på att spara ner blanketten innan du börjar fylla i den om du vill skicka den via e-post, och bifoga gärna dina skannade dokument i pdf-format.

Du som vill ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska samtidigt som du ansöker om legitimation som sjuksköterska ska skicka med de dokument som krävs tillsammans med din ansökan om legitimation.

På blanketten ser du vilka specialiteter du kan ansöka om.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska är 700 kronor. Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ååååmmdd och ditt namn i formatet namnefternamn. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i.

Skicka in ansökan

Skicka med en ifylld ansökningsblankett om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska och kopior och översättningar av ditt

 • examensbevis från din specialistutbildning
 • intyg som visar din utbildningsnivå enligt artikel 11 i EU-direktiv 2005/36/EG
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser som ingått i din specialistutbildning, vad de innehållit och hur långa de varit
 • ett kontoutdrag eller en bild som visar att du har betalat ansökningsavgiften.

Blankett för ansökan om rätt att få kalla sig specialistsjuksköterska

Du som är specialistutbildad utanför EU eller EES

Du som är specialistutbildad utanför EU och EES kan i vissa fall ansöka på samma sätt som de som är utbildade i EU eller EES. Det gäller dig som har fått dina yrkeskvalifikationer som specialistsjuksköterska erkända i ett EU- eller EES-land och har jobbat där i tre år som specialistsjuksköterska.

För att visa detta, skicka förutom dokumenten ovan med en kopia och översättning av

 • ett bevis om behörighet eller ett intyg om erkännande av din specialistutbildning
 • ett intyg som bekräftar att du har jobbat som specialistsjuksköterska i minst tre år i landet, och uppfyller de krav som finns i artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG.

Om du bara vill ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska

Du som redan har en svensk legitimation som sjuksköterska och bara vill ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska behöver förutom dokumenten ovan skicka med

 • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med kopior och översättningar av ditt

 • examensbevis från din specialistutbildning
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Begär ut intygen från en myndighet

Kontakta den behöriga myndigheten i det EU- eller EES-land där du har utbildat dig eller senast jobbat i ditt yrke för att begära ut intygen som visar att

 • du uppfyller kraven i EU-direktivet
 • du inte har förbjudits att utöva ditt yrke.

Vet du inte vilken myndighet du kan kontakta, sök i Regulated professions database hos Europeiska kommissionen.

Så här ska dokumenten översättas

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder.

Mer om hur dokumenten ska översättas under ansökan om legitimation.