Optiker

Utbildad i Storbritannien?
Du som har gjort din utbildning i Storbritannien ska från och med deras utträde ur EU (Brexit) ansöka om legitimation enligt de anvisningar som står under fliken Utbildad utanför EU och EES.

Om du har skickat in ansökan om legitimation före Storbritanniens utträde, så behandlas din ansökan fortfarande enligt reglerna för EU/EES-området.

Du behöver legitimation för att jobba i Sverige

Om du vill jobba som optiker i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln optiker är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för optiker.

För att få legitimation måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända. Det innebär att vi bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för optiker.

Du behöver dessutom ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska om du vill jobba i Sverige.

Du ansöker om legitimation hos oss. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation.

Du behöver fler behörigheter för att jobba med vissa uppgifter

För att kunna jobba med vissa uppgifter räcker det inte bara med att ha legitimation. För att prova ut kontaktlinser behöver du ha kontaktlinsbehörighet. Du kan ansöka om kontaktlinsbehörighet samtidigt som du söker legitimation. För att få jobba med diagnostiska droppar behöver du ha rekvisitionsrätt. Innan du kan ansöka om rekvisitionsrätt behöver du ha fått din legitimation.

Jobba tillfälligt i Sverige

Om du vill jobba en kortare tid i Sverige kan du ansöka om legitimation med eller utan tidsbegränsning. För att få en tidsbegränsad legitimation måste du kunna visa att du kommer att jobba tillfälligt, att du uppfyller alla krav för att få jobba i ditt yrke och att du jobbar i ditt yrke just nu.

Kontakta oss om du vill ansöka om en tidsbegränsad legitimation eller om du är osäker på vilken legitimation du bör ansöka om. 

Om du inte vet hur länge du vill jobba här rekommenderar vi att du ansöker om legitimation utan tidsbegränsning. Det gör du genom att följa stegen ovan.