Så här kan du visa dina språkkunskaper

Du behöver kunna svenska, danska eller norska

För att kunna få en svensk legitimation behöver du visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska.Detta gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

Visa dina kunskaper i svenska

Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Visa dina kunskaper i danska eller norska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i danska eller norska.

Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Ett annat alternativ är att du skickar in ett intyg som visar att du gått en högskole- eller universitetsutbildning på danska eller norska.

Skicka betyg eller intyg med ansökan

Skicka in en kopia på ditt betyg eller annat intyg om språkkunskaper när du ansöker om legitimation.