När du har fått beslut

Om du har fått legitimation

När du har fått legitimation som biomedicinsk analytiker får du börja jobba i ditt yrke. Du behöver inte registrera dig hos någon mer myndighet, förbund eller liknande.

För att hitta ett jobb kan du vända dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen.

Om du har fått avslag på din ansökan

Om du fått avslag på din ansökan om legitimation för att du inte uppfyller kraven i EU-direktivet kan du jobba i ett yrke som inte kräver legitimation.

Yrken som inte kräver legitimation inom hälso- och sjukvården är till exempel apotekstekniker, undersköterska, tandsköterska eller vårdbiträde. Det är då upp till arbetsgivaren att avgöra om du har den kompetens som krävs.

Du kan också välja att studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation.

Information om hur du ansöker och om vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu.

I vissa fall kan du få din utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Det kan vara till hjälp när du söker jobb eller vill studera.

Om du har fått avslag med kompensationsåtgärder

Om du har fått avslag på din ansökan om legitimation med krav på kompensationsåtgärder så betyder det att du måste göra en praktik eller ett prov enligt vårt beslut. När du har genomfört kompensationsåtgärden ansöker du avgiftsfritt om legitimation igen. Denna ansökan behandlas skyndsamt eftersom vi inte gör en ny bedömning av dina yrkeskvalifikationer utan endast kontrollerar att du har genomfört kompensationsåtgärden med godkänt resultat. Sedan bedöms övriga krav för legitimation, exempelvis att du uppfyller språkkravet och det görs även en kontroll mot belastningsregistret. Om alla förutsättningar är uppfyllda beviljar Socialstyrelsen legitimation.

Så här överklagar du

Om du har fått avslag eller avslag med kompensationsåtgärder så kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det att du har tagit emot beslutet från oss. Du överklagar genom att skicka en kort skriftlig motivering till oss om varför du inte är nöjd med beslutet. Vi granskar då ditt ärende på nytt för att se om vi kan göra en annan bedömning. Om inte så skickas ditt ärende vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen bedömning.