Ansök om legitimation

Du kan ansöka på olika sätt

Du kan ansöka genom att

 • fylla i vårt webbformulär
 • skicka in en ifylld ansökningsblankett och dina dokument på papper.

Webbformulär för ansökan om legitimation

Blankett för ansökan om legitimation

Så här ansöker du

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i ansökan i webbformuläret eller på blanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 700 kronor. Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ååååmmdd och ditt namn i formatet namnefternamn. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i.

Skicka in ansökan

När du skickar in din ansökan, skicka med

 • en kopia på giltig id-handling (t.ex. kopia av giltigt pass eller nationellt id-kort)
 • en kopia av ditt intyg eller betyg om språkkunskaper
 • ett kontoutdrag eller en bild som visar att du har betalat ansökningsavgiften.

Skicka också med kopior och översättningar av ditt

 • examensbevis
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Du som har legitimation i Norden

Du som har legitimation i Danmark, Finland, Island eller Norge behöver bara skicka med dokumenten ovan.

Du som är utbildad inom EU eller EES

Om du är utbildad inom EU eller EES (utanför Norden), skicka med kopior och översättningar av

 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status. Om det inte finns något register som du kan få ett sådant intyg ifrån, skicka då ett intyg med uppgift från landets straffregister.
 • ett intyg som visar din utbildningsnivå enligt artikel 11 i EU-direktiv 2005/36/EG
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du gått, vad de innehållit och hur långa de varit.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du också visa att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder.

Det kan du göra till exempel genom att skicka in ett eller flera tjänstgöringsintyg med din ansökan. Skicka in intygen som kopior, både översatta och på originalspråk.

Om du inte vet om yrket eller utbildningen är reglerad, kontakta behörig myndighet i ditt utbildningsland.

Du som är utbildad utanför EU eller EES

Du som är utbildad utanför EU och EES kan i vissa fall ansöka på samma sätt som de som är utbildade inom EU eller EES. Det gäller dig som har fått din utbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där tre år i ditt yrke.

För att visa detta, skicka förutom dokumenten ovan med kopior och översättningar av

 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status
 • ett bevis om behörighet eller ett intyg om erkännande av din utbildning
 • ett intyg som bekräftar att du har jobbat i minst tre år i landet, och uppfyller de krav som finns i artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du gått, vad de innehållit och hur långa de varit.

Om du har fått legitimation i Norden behöver du inte skicka in dessa extra dokument.

Om du har fått legitimation i ett EU- eller EES-land utanför Norden, men inte har jobbat tre år i det landet behöver du i stället ansöka som utbildad utanför EU och EES.

Begär ut intygen från en myndighet

Kontakta den behöriga myndigheten i det EU- eller EES-land där du har utbildat dig eller senast jobbat i ditt yrke för att begära ut intygen som visar att du

 • uppfyller kraven i EU-direktivet
 • inte har förbjudits att utöva ditt yrke.

Vet du inte vilken myndighet du kan kontakta, sök i Regulated professions database hos Europeiska kommissionen.

Så här ska dokumenten översättas

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska.

Vi kan inte skicka tillbaka dokument

Vi har inte möjlighet, enligt lag, att skicka tillbaka de dokument som du skickat in till oss i din ansökan.

EU och EES
De länder som ingår i EU är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

De länder som ingår i EES är EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein.

Schweiz ingår inte i EU eller EES. Är du utbildad eller har jobbat där söker du ändå på samma sätt som de som har utbildat sig eller jobbat i ett EU- eller EES-land.