Biomedicinsk analytiker

Utbildad i Storbritannien?
Du som har gjort din utbildning i Storbritannien ska från och med deras utträde ur EU (Brexit) ansöka om legitimation enligt de anvisningar som står under fliken Utbildad utanför EU och EES.

Om du har skickat in ansökan om legitimation före Storbritanniens utträde, så behandlas din ansökan fortfarande enligt reglerna för EU/EES-området.

Du behöver legitimation för att jobba i Sverige

Vill du jobba som biomedicinsk analytiker i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för biomedicinsk analytiker.

För att få legitimation måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända. Det innebär att vi bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för biomedicinsk analytiker.

Du behöver dessutom ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska om du vill jobba i Sverige.

Du ansöker om legitimation hos oss. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation.

Jobba tillfälligt i Sverige

Vill du jobba en kortare tid i Sverige kan du ansöka om legitimation med eller utan tidsbegränsning. För att få en tidsbegränsad legitimation måste du kunna visa att du kommer jobba tillfälligt, att du uppfyller alla krav för att få jobba i ditt yrke och att du jobbar i ditt yrke just nu.

Kontakta oss om du vill ansöka om en tidsbegränsad legitimation eller om du är osäker på vilken legitimation du bör ansöka om. 

Om du inte vet hur länge du vill jobba här rekommenderar vi att du ansöker om legitimation utan tidsbegränsning. Det gör du genom att följa stegen ovan.