Yrken utan legitimation

För de flesta yrken inom hälso- och sjukvården krävs legitimation för att få jobba. Det finns också yrken där du inte behöver legitimation, till exempel apotekstekniker, tandtekniker, tandsköterska och undersköterska.

Många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är inte reglerade. Om du vill jobba i ett yrke som inte kräver legitimation är det din arbetsgivare som avgör om du har rätt kompetens.

Läs mer om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.