Gör praktisk tjänstgöring

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – hos en legitimerad naprapat och i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan dela upp tiden på flera olika ställen om du vill. Under din tjänstgöring ska du få en allsidig inblick i hur arbetet går till, erfarenhet av samarbete med annan vårdpersonal och få praktisk erfarenhet i yrket. 

Nio månader hos en legitimerad naprapat

Du ska tjänstgöra i minst nio månader hos en legitimerad naprapat. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid).

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du bör tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering. Det är också bra om du får inblick i psykiatrisk sjukvård, röntgenverksamhet, sjukgymnastik och arbetsterapi.

Under tjänstgöringen ska du få fördjupade kunskaper om

  • hälso- och sjukvårdens organisation
  • primärvårdens arbetssätt och samverkan med övriga vårdgivare och socialtjänsten
  • informations-, utrednings- och behandlingsstrategier inom primärvården
  • journalföring enligt gällande författningar
  • ortopedisk verksamhet och behandlingsmetoder
  • utredningsgången vid rörelseorganens sjukdomar
  • diagnostiska metoder för rörelseorganen inklusive radiologiska metoder
  • differentialdiagnostiska bedömningar av rörelseorganens sjukdomar
  • sjukgymnasters och arbetsterapeuters arbetssätt och behandlingsmetoder
  • hjälpmedelscentral och ortopedteknisk verksamhet.

Dina handledare fyller i dina intyg

Dina handledare ska fylla i ett intyg efter din tjänstgöring. Handledaren intygar att du deltagit i arbetet, vad som ingått, var du tjänstgjort samt under vilka tidsperioder praktiken gäller. 

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad naprapat

Blankett för intyg om praktisk tjänstgöring för naprapat i offentlig hälso- och sjukvård

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan också göra en del av tjänstgöringen i ett annat EU- eller EES-land. Det finns mer information i föreskriften om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land (2016:38)