Anmäl förskrivningsrätt

Du måste vara legitimerad barnmorska med minst 30 timmar inskolning

För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad barnmorska. Du ska också ha genomgått minst 30 timmar inskolning i preventivmedelsrådgivning inom offentlig eller enskild verksamhet på mödravårdscentral, ungdomsmottagning, gynekologisk mottagningsavdelning, mottagning för preventivmedelsrådgivning eller annan särskild mottagning som till exempel RFSU-klinik.

Skicka din anmälan via post

Skicka din anmälan genom att skicka in en ifylld anmälningsblankett i original.

Anmälan om rätt för barnmorska att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte

Det är din handledande barnmorska som ska fylla i blanketten.