Kiropraktor

Kiropraktor Administrator mån, 02/19/2018 - 09:53

Du behöver legitimation

Om du vill jobba som kiropraktor i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln kiropraktor är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig kiropraktor.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en legitimation i ett EU- eller EES-land

Du som är utbildad utanför EU och EES, har fått legitimation i ett EU- eller EES-land och har jobbat som legitimerad i tre år i det landet ska ansöka som om du är utbildad i ett EU- eller EES-land.

Legitimation
Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.
Stegtitel
Får du jobba i Sverige?
Vikt
70
Senast uppdaterad: 2018-09-25

Vägen till legitimation

Vägen till legitimation Johanna Embretsen ons, 02/10/2016 - 11:14

Du får visa dina kunskaper

Om du vill ansöka om en svensk legitimation behöver du först gå igenom ett antal steg. Du behöver visa att du har de kunskaper som krävs för att jobba i ditt yrke i Sverige. Du behöver också kunna svenska och veta vilka lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård innan du kan få legitimation.

Gå igenom stegen först och ansök sen

För att få en legitimation behöver du

När du har gått igenom alla steg ansöker du om svensk legitimation. Det är individuellt hur lång tid det tar att gå igenom stegen, men ett sätt att korta tiden är att börja lära dig svenska så snart du kan.

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Få din utbildning granskad

Få din utbildning granskad Johanna Embretsen ons, 02/10/2016 - 11:19

Första steget är att få din utbildning granskad

För att du ska kunna få din legitimation behöver vi som ett första steg granska din utländska utbildning. Då tittar vi på om din utbildning är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. Sen får du ett beslut där det står om du kan gå vidare och vad du ska göra i nästa steg.

Det kostar inget att få din utbildning granskad. Det spelar ingen roll i vilket land du bor och du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige.

Så här gör du

Du behöver ansöka om att få din utbildning granskad. Det gör du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in ett antal dokument till oss. Skicka inte in dina original. Om vi behöver ta del av dem får du ett meddelande om det.

Skicka in ansökan

Ansökan ska innehålla

Skicka också med kopior av följande intyg, både på originalspråk och översatta

Om du anger din e-postadress i ansökningsblanketten får du en bekräftelse från oss när vi har registrerat din ansökan. Bekräftelse skickas endast till din e-post.

Blankett för ansökan om granskning av utländsk utbildning

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument som du skickar med i din ansökan ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder. Du behöver inte översätta ditt pass.

Om du saknar något intyg eller utbildningsdokument

Om situationen i ditt utbildningsland påverkar din möjlighet att få ut de intyg som ska skickas med ansökan kan du ansöka ändå. Skicka då med de intyg du kan få tag i och lägg till en förklaring om varför du inte kan skicka med alla. 

Om du saknar utbildningsdokument kan du också vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos dem finns möjlighet för den som saknar utbildningsdokument att ansöka om att få en så kallad Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund. Den kan du sen bifoga i din ansökan till oss.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Vad kan jag göra medan jag väntar på beslut?

Medan du väntar på beslut kan du till exempel:

Beslutet kommer till din e-postadress

När Socialstyrelsen har granskat din utbildning och fattat beslut, skickar vi beslutet till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under besluten, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-03-26

Lär dig svenska

Lär dig svenska Johanna Embretsen ons, 02/10/2016 - 11:25

Du behöver kunna svenska

Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna få en svensk legitimation. Du kan börja lära dig svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ansöker om legitimation.

För att kunna gå vidare måste du ha ett godkänt betyg eller resultat i något av följande:

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med ett intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

Skicka in en kopia på ditt intyg om språkkunskaper

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-08-25

Gör kunskapsprov

Gör kunskapsprov Sanna Jurelius ons, 06/07/2017 - 15:32

På kunskapsprovet visar du vad du kan

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Skandinaviska kiropraktorhögskolan ordnar provet på vårt uppdrag och skickar resultatet till oss när du har skrivit provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.

Mer information om provet och hur du förbereder dig finns på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans webbplats.

Datum och plats för kunskapsprovet

Kunskaps- och lämplighetsprov för kiropraktorer hålls preliminärt under maj och december.

Kunskapsprovet hålla på
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
KI campus Solna
Fogdevreten 2A
171 65  Solna

Bara den som blir godkänd på det teoretiska provet kan gå vidare och göra det praktiska provet.  

Anmäl dig till kunskapsprovet

Du anmäler dig till provet genom att mejla utbildadutanforEU@socialstyrelsen.se. I mejlet ska du skriva

Sista anmälningsdatum för provet i maj är 20 april och för provet i december är sista anmälningsdatum 20 november. 

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-11-29

Gå en kurs i svenska författningar

Gå en kurs i svenska författningar Johanna Embretsen mån, 02/19/2018 - 11:34

Lär dig lagar och regler

När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra praktisk tjänstgöring.

På kursen i svenska författningar lär du dig om de lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård. Kursen kostar inget.

Du läser kursen på distans

Umeå universitet ger kursen på vårt uppdrag. Kursen är helt webbaserad. När du har fått beslutet från oss om att gå kursen kan du påbörja den när du vill med undantag för sommaren då kursen har sommaruppehåll. Du kan läsa kursen på heltid eller deltid.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig finns på Umeå universitets webbplats.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-11-29

Gör praktisk tjänstgöring

Gör praktisk tjänstgöring Johanna Embretsen ons, 02/10/2016 - 11:31

Visa dina praktiska kunskaper

När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte börja innan du har fått detta beslut från oss. Praktisk tjänstgöring innebär att du jobbar under handledning. Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och att du är lämplig för yrket. Du får också en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Även om du har jobbat i ditt yrke tidigare måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – en del hos en legitimerad kiropraktor och en del i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan också dela upp tiden på flera olika ställen om du vill. Du måste själv hitta tjänstgöringsplatser och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta en plats.

Nio månader hos en legitimerad kiropraktor

Hos en legitimerad kiropraktor får du visa dina praktiska kunskaper och lära dig hur arbetet som kiropraktor går till i Sverige. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid).

Den eller de kiropraktorer du tjänstgör hos ska fylla i vår blankett för att intyga att du har deltagit i arbetet och under vilken tidsperiod, och om handledaren rekommenderar att du ska få en legitimation.

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du måste tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering.

Handledaren eller handledarna ska fylla i vår blankett och intyga att du har deltagit arbetet, vad som har ingått och var du har tjänstgjort samt under vilka tidsperioder.

Intyg om praktisk tjänstgöring för kiropraktor i offentlig hälso- och sjukvård

Skicka in intygen när du ansöker om legitimation

Skicka in dina intyg i original när du ansöker om legitimation.

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Skicka in din ansökan om legitimation

Skicka in din ansökan om legitimation Johanna Embretsen ons, 02/10/2016 - 12:30

Ansök när du är klar med stegen

När du har gått igenom och klarat stegen är det dags att ansöka om en svensk legitimation. Det gör du genom att betala ansökningsavgiften, fylla i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som anges nedan.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och du får ett beslut via post. När du har fått legitimation kan du börja jobba i ditt yrke.

Det här ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla:

Blankett för ansökan om legitimation

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 300 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du har dömts för något allvarligt brott genom att undersöka om du finns med i Polisens belastningsregister. Om du gör det kommer vi att ta kontakt med dig och göra en individuell prövning. Väntetiden blir då lite längre.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2018-09-25