Naprapat

Naprapat Christel fre, 05/12/2017 - 15:03

Ansök först om din yrkesexamen

Börja med att ansöka om naprapatexamen vid din högskola. Först när du har fått din examen kan du påbörja din praktiska tjänstgöring.  

Gör praktisk tjänstgöring

För att få legitimation måste du också göra praktisk tjänstgöring

Ansök sedan om legitimation

När du har fått din naprapatexamen och gjort din praktiska tjänstgöring kan du ansöka om legitimation. 

Stegtitel
Vägen till legitimation
Vikt
11
Information om yrke


För att kunna skicka in din ansökan via e-tjänsten behöver du

 • ditt examensbevis i digital form (pdf, jpg eller jpeg)
 • betala ansökningsavgiften här i e-tjänsten.

Läs mer om ansökningsprocessen på sidorna om naprapat.

Yrkes id
100010
Beskriv handlingar att skicka in via post

Skicka in intyg med vanlig post

Du behöver också skicka in intygen från din praktiska tjänstgöring på papper, i original. Behåll gärna en egen kopia för säkerhets skull. 

Handlingarna skickas till:
Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 STOCKHOLM

Beskriv handlingar at ladda upp

Ladda upp dokument

Ansökningskostnad
2300SEK
Senast uppdaterad: 2017-06-01

Gör praktisk tjänstgöring

Gör praktisk tjänstgöring Christel fre, 05/19/2017 - 11:03

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – hos en legitimerad naprapat och i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan dela upp tiden på flera olika ställen om du vill. Under din tjänstgöring ska du få en allsidig inblick i hur arbetet går till, erfarenhet av samarbete med annan vårdpersonal och få praktisk erfarenhet i yrket. 

Nio månader hos en legitimerad naprapat

Du ska tjänstgöra i minst nio månader hos en legitimerad naprapat. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid).

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du bör tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering. Det är också bra om du får inblick i psykiatrisk sjukvård, röntgenverksamhet, sjukgymnastik och arbetsterapi.

Under tjänstgöringen ska du få fördjupade kunskaper om

 • hälso- och sjukvårdens organisation
 • primärvårdens arbetssätt och samverkan med övriga vårdgivare och socialtjänsten
 • informations-, utrednings- och behandlingsstrategier inom primärvården
 • journalföring enligt gällande författningar
 • ortopedisk verksamhet och behandlingsmetoder
 • utredningsgången vid rörelseorganens sjukdomar
 • diagnostiska metoder för rörelseorganen inklusive radiologiska metoder
 • differentialdiagnostiska bedömningar av rörelseorganens sjukdomar
 • sjukgymnasters och arbetsterapeuters arbetssätt och behandlingsmetoder
 • hjälpmedelscentral och ortopedteknisk verksamhet.

Dina handledare fyller i dina intyg

Dina handledare ska fylla i ett intyg efter din tjänstgöring. Handledaren intygar att du deltagit i arbetet, vad som ingått, var du tjänstgjort samt under vilka tidsperioder praktiken gäller. 

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad naprapat

Blankett för intyg om praktisk tjänstgöring för naprapat i offentlig hälso- och sjukvård

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan också göra en del av tjänstgöringen i ett annat EU- eller EES-land. Det finns mer information i föreskriften om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land (2016:38)

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Ansök om legitimation

Ansök om legitimation Karl mån, 05/15/2017 - 13:34

När kan du skicka in din ansökan?

Du kan skicka in din ansökan när du har fått din naprapatexamen och gjort din praktiska tjänstgöring. 

Du kan ansöka på olika sätt


Du kan också ansöka genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett och dina dokument på papper.

Blankett för ansökan om legitimation

Så här ansöker du hos oss

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i ansökan i e-tjänsten eller på blanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in din ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 300 kronor. Betala inte avgiften i förväg om du vill ansöka via vår e-tjänst. Då betalar du samtidigt som du är inloggad och gör din ansökan.

Du som ansöker på papper ska betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i, och att du betalar exakt rätt belopp om du betalar avgiften från ett annat land än Sverige.

Skicka in ansökan

När du skickar in din ansökan, skicka med

Om du ansöker på papper ska du också skicka med en kopia på giltig id-handling. Den behöver inte vara vidimerad.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2017-08-29

Vad händer med din ansökan?

Vad händer med din ansökan? Karl mån, 05/15/2017 - 13:46

Din ansökan granskas i datumordning

När din ansökan kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du fyllt i din e-postadress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Som ett sista steg gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister.

Snabbare med komplett ansökan

För att du ska få ditt beslut så fort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla dokument från början när du ansöker.

Du får beslutet med post eller i e-tjänsten

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett e-postmeddelande när ditt beslut är klart.

Har du ansökt på papper får du beslutet med vanlig post. 

Om du får legitimation läggs den också in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Väntetid
Senast uppdaterad: 2017-09-29

Intyg om legitimation

Intyg om legitimation Karl mån, 05/15/2017 - 13:52

Om du vill ha en kopia på din legitimation

För att visa att du är legitimerad kan du beställa ett intyg över din legitimation. Intyget kan du få digitalt eller på papper.

Få ditt intyg digitalt

Om du vill ha ditt intyg digitalt kan du eller arbetsgivaren mejla ditt namn och personnummer till registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Du får intyget inom två veckor. Under vissa perioder kan det dröja längre.

Få ditt intyg på papper

Om du vill ha ditt intyg på papper kan du eller arbetsgivaren mejla följande uppgifter till Socialstyrelsen:

Det kan ta upp till 4 veckor att få intyget.

Senast uppdaterad: 2018-05-14