Läkare

Läkare admin tis, 12/22/2015 - 15:50

Du behöver legitimation eller särskilt förordnande

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller ett särskilt förordnande. Yrkestiteln läkare är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig läkare.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Du som har utländsk specialistkompetens

Om du vill jobba som specialistläkare krävs det först att du har en legitimation som läkare. Sen behöver du även göra en svensk specialisttjänstgöring (ST) för att få bevis om specialistkompetens. Det betyder att du först måste visa dina allmänna medicinska kunskaper innan du kan gå vidare och bli specialist.

Utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en legitimation i ett EU- eller EES-land

Du som är utbildad utanför EU och EES, har fått legitimation i ett EU- eller EES-land och har jobbat som legitimerad i tre år i det landet ska ansöka som om du är utbildad i ett EU- eller EES-land.

Legitimation och särskilt förordnande

  • Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.
  • Särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket under en begränsad tid hos en specifik arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som ansöker om särskilt förordnande hos oss.
Stegtitel
Får du jobba i Sverige?
Vikt
90
Senast uppdaterad: 2019-07-09

Olika vägar till legitimation

Olika vägar till legitimation admin tis, 12/22/2015 - 15:52

Välj mellan tre vägar

Du kan välja tre olika vägar för att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Oavsett vilken väg du väljer så är alltid det sista steget att ansöka om legitimation hos oss.

Vägen via Socialstyrelsen

Om du väljer att gå via Socialstyrelsen ska du för att få legitimation

Det är individuellt hur lång tid det tar att gå igenom stegen för att få en svensk legitimation. Ett sätt att korta tiden är att börja lära dig svenska så snart du kan.

Vägen via kompletterande utbildning

Om du väljer att inte gå via oss kan du i stället läsa en kompletterande utbildning på universitet eller högskola, göra AT (allmäntjänstgöring) och ansöka om legitimation hos oss efter det. Det är universitetet som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen.

Kompletterande utbildningar för läkare finns på


Du kan ha rätt att få studiestöd för kompletterande utbildning. Vänd dig till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

När du är godkänd på den kompletterande utbildningen så ska du skicka intyg om det till oss. Du får då ett beslut om att du ska göra AT.

Skicka ditt intyg via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Vägen via svensk examen

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Få din utbildning granskad

Få din utbildning granskad Administrator tors, 12/31/2015 - 11:16

Första steget är att få din utbildning granskad

För att du ska kunna få din legitimation behöver vi som ett första steg granska din utländska utbildning. Då tittar vi på om din utbildning är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. Sen får du ett beslut där det står om du kan gå vidare och vad du ska göra i nästa steg.

Det kostar inget att få din utbildning granskad. Det spelar ingen roll i vilket land du bor och du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige.

Så här gör du

Du behöver ansöka om att få din utbildning granskad. Det gör du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in ett antal dokument till oss. Skicka inte in dina original till oss. Om vi behöver ta del av dem får du ett meddelande om det.

Skicka in ansökan

Ansökan ska innehålla

Skicka också med kopior av följande intyg, både på originalspråk och översatta

Om du anger din e-postadress i ansökningsblanketten får du en bekräftelse från oss när vi har registrerat din ansökan. Bekräftelse skickas endast till din e-post.

Blankett för ansökan om granskning av utländsk utbildning

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument som du skickar med i din ansökan ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder. Du behöver inte översätta ditt pass.

Om du saknar något intyg eller utbildningsdokument

Om situationen i ditt utbildningsland påverkar din möjlighet att få ut de intyg som ska skickas med ansökan kan du ansöka ändå. Skicka då med de intyg du kan få tag i och lägg till en förklaring om varför du inte kan skicka med alla.

Om du saknar utbildningsdokument kan du också vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos dem finns möjlighet för den som saknar utbildningsdokument att ansöka om att få en så kallad Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund. Den kan du sen bifoga i din ansökan till oss.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Vad kan jag göra medan jag väntar på beslut?

Medan du väntar på beslut kan du till exempel:

Beslutet kommer till din e-postadress

När Socialstyrelsen har granskat din utbildning och fattat beslut, skickar vi beslutet till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under besluten, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-03-26

Lär dig svenska

Lär dig svenska Administrator tors, 12/31/2015 - 11:20

Du behöver kunna svenska

Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna få en svensk legitimation. Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ansöker om legitimation.

Då måste du ha ett godkänt betyg eller resultat i något av följande:

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

Skicka kopian på ditt intyg via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Gör kunskapsprov

Gör kunskapsprov Administrator tors, 12/31/2015 - 11:25

På kunskapsprovet visar du vad du kan

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Umeå universitet ordnar provet på vårt uppdrag och skickar resultatet till oss när du skrivit provet. Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en preparandutbildning inför kunskapsprovet. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Mer information om provet finns på Umeå universitets webbplats.

Regler vid kunskaps- och lämplighetsprov.

Har du fått beslut innan den 1 juli 2016?

Sedan den 1 juli 2016 gäller vårt nya system för ansökan om legitimation för läkare med utbildning utanför EU och EES.

De beslut som Socialstyrelsen har fattat innan den 1 juli 2016 gäller. Det innebär att du som har fått beslut om att göra kunskapsprovet kan göra det nya kunskapsprovet. Nytt är att du kan göra provet innan du har visat dina kunskaper i svenska. Provet är på svenska så du behöver därför kunna svenska för att klara provet. 

Du som har gjort det så kallade TULE-provet vid Karolinska institutet en eller två gånger tidigare ska göra det nya kunskapsprovet. Du får tre nya försök att klara provet. 

Du som redan har gjort TULE-provet tre gånger och inte klarat hela provet får inte göra det nya kunskapsprovet. 

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-11-29

Gå en kurs i svenska författningar

Gå en kurs i svenska författningar Administrator mån, 02/19/2018 - 11:40

Lär dig lagar och regler

När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra praktisk tjänstgöring.

På kursen i svenska författningar lär du dig om de lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård. Kursen kostar inget.

Du läser kursen på distans

Umeå universitet ger kursen på vårt uppdrag. Kursen är helt webbaserad. När du har fått beslutet från oss om att gå kursen kan du påbörja den när du vill med undantag för sommaren då kursen har sommaruppehåll. Du kan läsa kursen på heltid eller deltid.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig finns på Umeå universitets webbplats.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2019-11-29

Gör praktisk tjänstgöring

Gör praktisk tjänstgöring Administrator tors, 12/31/2015 - 11:34

Visa dina praktiska kunskaper

När du har fått beslut från oss om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du göra praktisk tjänstgöring och gå en kurs i svenska författningar. 

Under tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Du gör din praktiska tjänstgöring under sex månader

Du gör din praktiska tjänstgöring under sex månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Du behöver ett särskilt förordnande

För att få tjänstgöra som läkare behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen som du ska tjänstgöra på som minst en månad i förväg ansöker om särskilt förordnande hos oss. Det gör du alltså inte själv. Du får inte börja tjänstgöra innan arbetsplatsen har fått ansökan beviljad.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Du gör hela din tjänstgöring på samma ställe

Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det kan vara en vårdcentral eller en avdelning på ett sjukhus där du har kontakt med många patienter och får samarbeta med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är arbetsplatsen som avgör om den är lämplig för praktisk tjänstgöring. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att den ska kunna ta emot dig.

Arbetsplatsen skriver ett intyg om din praktiska tjänstgöring

Din chef och din handledare fyller i ett intyg om din tjänstgöring. Du ska dessutom själv skriva under intyget. Det skickar du sen in tillsammans med din ansökan om legitimation.

Intyg om praktisk tjänstgöring

Om du har beslut om AT eller provtjänstgöring

Om du har fått ett beslut från oss om att du ska göra AT (allmäntjänstgöring) eller provtjänstgöring så ska du göra det i stället för praktisk tjänstgöring. Det är alltså det som står i beslutet som gäller.

Vill du göra praktisk tjänstgöring ändå måste du först göra kunskapsprovet via Umeå universitet. Om du sedan tidigare har ett beslut om att göra kunskapsprov kan du anmäla dig direkt till Umeå universitet för att göra provet. Läs mer om att göra kunskapsprov. Om du enligt ditt beslut om AT kan vikariera som läkare utan legitimation kan du fortsätta att göra detta även om du skriver det nya kunskapsprovet. 

Om du har fått ett beslut från oss om provtjänstgöring eller AT efter provtjänstgöring som inte har blivit godkänd och vill göra kunskapsprovet måste du först begära omprövning av ditt beslut. Det gör du genom att kontakta oss via e-post eller post.

Jobba som läkare innan du börjar din praktiska tjänstgöring

Du som är godkänd på kunskapsprovet via Umeå universitet kan få jobba som läkare under en begränsad tid innan du börjar din praktiska tjänstgöring. För att få göra det behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen där du ska jobba som ansöker om särskilt förordnande hos oss. Du kan få tillstånd att jobba under sex månader. Perioden kan inte förlängas och du kan inte få tillstånd för mer än en period.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Senast uppdaterad: 2018-10-04

Skicka in din ansökan om legitimation

Skicka in din ansökan om legitimation Administrator tors, 12/31/2015 - 11:44

Ansök när du är klar med stegen

När du har gått igenom och klarat alla steg eller gått en kompletterande utbildning och gjort AT är det dags att ansöka om en svensk legitimation. Det gör du genom att betala ansökningsavgiften, fylla i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som anges nedan.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och du får ett beslut via post. När du har fått legitimation kan du börja jobba i ditt yrke.

Det här ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla:

Skicka också in ett av följande intyg i original

Blankett för ansökan om legitimation

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 300 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Skicka in din ansökan via post

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du har dömts för något allvarligt brott genom att undersöka om du finns med i Polisens belastningsregister. Om du gör det kommer vi att ta kontakt med dig och göra en individuell prövning. Väntetiden blir då lite längre.

Väntetid
Senast uppdaterad: 2018-09-25

Ansök om bevis om specialistkompetens

Ansök om bevis om specialistkompetens Susanne Blomkvist fre, 05/24/2019 - 12:02

Du som har påbörjat eller fullgjort en specialistutbildning utanför EU/EES-området, måste genomföra en svensk specialiseringstjänstgöring, ST, innan du kan ansöka om bevis om specialistkompetens i Sverige. För att få påbörja ST måste du även ha svensk legitimation som läkare.

När du är legitimerad ska du vända dig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om en ST-plats. När du har fullgjort din ST ska du ansöka om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som de som är utbildade i Sverige.

Senast uppdaterad: 2019-07-09