Underskift 2 - Sv

Underskift 2 - Sv


Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under legitimationsbevis och bevis om förskrivningsrätt, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.